Et foreløpig eksempel på midlertidig kobling med dagens fylkesvei 580. Illustrasjon: Statens vegvesenIllustrasjon: Statens vegvesenVegvesenets anbefalte eksempel. Illustrasjon: Statens vegvesen

Slik kan nytt storkryss i Bergen bli

De første skissene til nytt kryss i Arnadalen når E16 skal møte nye E39 er klare.

Det skriver bygdanytt.no i en artikkel.

Tidligere i høst ble det klart at Statens vegvesen anbefaler Vågsbotn-Arna-Fjøsanger som ny E39-trasé i Bergen.

Alternativene som Vegvesenet da ikke ønsker, er å beholde dagens E39, dog med økte restriksjoner, samt et vestlig konsept via Eidsvåg.

– Vi mener at alternativ én har så mange ulemper med seg at det ikke er en god løsning. Når det gjelder «vest-konseptet» er det ganske forlokkende, i og med at det gir en direkte trafikknedgang i Bergensdalen. Men et slikt system tror vi vil invitere til uønsket byspredning på sikt. Derfor anbefaler Vegvesenet å jobbe videre med «konsept øst», sier senioringeniør Olav Lofthus i Statens vegvesen.

Ny E39 gjennom Arna vil i så fall medføre at nye E16, med firefelts vei mellom Indre Arna og Trengereid, vil møte Ringveg øst i Arnadalen, skriver Bygdanytt.

Ringveg øst er arbeidstittelen på samferdselsprosjektet som skal avlaste biltrafikken på E39 gjennom Bergen sentrum og sørge for bedre forbindelse mellom Arna og resten av Bergen kommune.

Prislappen på prosjektet er foreløpig anslått til å bli på 17-20 milliarder kroner, med en forventet usikkerhet på pluss/minus 40 prosent, heter det i artikkelen.

Flere ulike alternativer vurderes for trasé mellom Indre Arna og Vågsbotn på Åsane.

Fra Indre Arna og sørover mot Espeland anbefaler Vegvesenet at Ringveg øst bør bli plassert i den sonen hvor fylkesvei 580 (Hardangervegen) ligger i dag.

– Et slikt valg betyr at E16 må koble seg på en plass mellom Asko og der hvor dagens E16 kommer inn, sier Lofthus til Bygdanytt.