Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen og statsråd Jan Tore Sanner ønsker seg mellom fire og sju team til et parallelloppdrag i regjeringskvartalet.

Slik blir ide-fremdriften i regjeringkvartalet

De utvalgte teamene skal komme med ideer, med innspill og med forslag.

- De skal rett og slett se på hvordan det nye regjeringskvartalet kan utformes, skriver Statsbygg på sine nettsider. De beskriver som Norges mest spennende byplanleggingsoppgave.

– Det er utlyst en åpen anbudskonkurranse for å velge konsulentteam til et såkalt parallelloppdrag vedrørende byplanprinsipper og byplangrep for det nye regjeringskvartalet. Oppdragene skal blant annet gi forslag til prinsipper og hovedgrep for byform, trafikk og sikkerhet, forteller avdelingsdirektør Jo Ulltveit-Moe i Statsbygg.

1,5 millioner

- Vi kommer til å velge ut fire til sju team, og oppdraget er utlyst på Doffin og TED med et honorar på 1,5 millioner til hvert team, sier Ulltveit Moe.

Idéfasen for det nye regjeringskvartalet gjennomføres i form av parallelle oppdrag i tråd med regjeringens KS1-beslutning (kvalitetssikring). Dette er en utredningsform som ofte benyttes til å utrede komplekse problemstillinger.

Hovedgrep

Parallelloppdragene skal gi forslag til prinsipper og hovedgrep for byform, byutvikling, landskap og byliv, kulturminner og kulturmiljøer, den integrerte kunsten i Y-blokka, trafikk, miljø, forurensing og sikkerhet for å nevne noe.

- Det er viktig å presiseres at dette er et reelt parallelloppdrag. Det er ikke en konkurranse, men en åpen, honorert idéutviklingsprosess. Det skal ikke kåres noen vinner etter avsluttet prosess. Dog vil det være en konkurranse om å bli en av de foretrukne konsulentteamene, og der jakter vi på de beste, påpeker Ulltveit-Moe.

Forslagene skal stilles ut offentlig i fire uker med utstillingsåpning 10. april 2015.

Elementer til helhet

- Forslagene vil bli grundig evaluert og det skal i etterkant utarbeides et endelig forslag til byformgrep. Det kan da hentes elementer fra alle forslagene. Det valgte byplangrep skal forankres i regjeringen og danne grunnlaget for den statlige reguleringsplanen, forteller Ulltveit-Moe.

Parallelloppdraget er en del av planprosessen for nytt regjeringskvartal. Selv planprosessen kan deles i fire; planprogram, parallelloppdrag, byformforslag og reguleringsplan med konsekvensutredning. Reguleringsplanen skal være ferdig innen utgangen av 2016.

Framdriftsplan

Tilbudsfristen er satt til 4. november

Oppstart på den 12 uker lange arbeidsperioden er begynnelsen av januar 2015

Innlevering og sluttfrist 25. mars 2015

Utstillingsåpning 10. april 2015