Trafikksjef Jens Petter Christensen og farvannssjef Øystein Nomerstad i Oslo Havn KF (bildet) er fornøyd med at de kan være behjelpelige med å frigjøre plass for de store betongelementene. (Foto: Christian Ruscetta, Oslo Havn)

Slepte betongflytepark på 3.500 tonn fra Fredrikstad til Oslo

Nå er den flytende betongparken AF Anlegg har bygd på tørrdokk i Fredrikstad slept sjøveien til Grønlikaia i Oslo.

Ifølge Oslo Havn skal bryggene skal etterhvert flyttes til sydsiden av Sørenga, der de skal monteres inntil den eksisterende kaiutsikkeren på permanent basis.

Brygge-elementene ble nylig fraktet fra Fredrikstad med slepebåten "Boa Sund". De 3.500 tonn tunge betongbryggene er hele 140 meter lange og 29 meter på det bredeste, og slepet hadde derfor assistanse av fartøyer fra slepe- og offshorerederiet Bukser & Berging på turen oppover Oslofjorden.

Flyteparken – eller «Park i sjø» som den er døpt – består av tre elementer. Til sammen er betongkonstruksjonene på cirka 5.000 kvadratmeter.

For at den enorme betongkonstruksjonen skal flyte, er den fylt opp med 5.800 kubikkmeter – eller 174.000 kilo – med XPS-isopor. XPS er valgt fordi den trekker mindre vann enn tradisjonell isopor.

Når «Park i sjø» åpnes for allmennheten sommeren 2015, vil den ligge på tuppen av Sørenga som en del av Oslos ni kilometer lange havnepromenade.

Det er 15 arbeidere fra AF Anlegg  som siden januar har jobbet med prosjektet i en av dokkene industriområdet på Kråkerøy i Fredrikstad.