Slåss om kirkemilliarder

Utvalget som vurderer Kirkens framtid er splittet i synet på om Kirken selv eller staten skal overta kirkens eiendomsmilliarder.

Stridens kjerne er Opplysningsvesenets fond som forvalter prestegårder, jord- og skogbrukseiendommer og verdipapirer verdt mellom fire og fem milliarder kroner. Dette tilhører Kirken, og bør være hos Kirken selv om stat og kirke skilles, sier Helge Kolstad, Arbeiderpartiets mann i kirke/stat-utvalget til Dagsavisen. Utvalget skal levere sin innstilling om forholdet mellom stat og kirke før jul. Etter det Dagsavisen erfarer, skal spørsmålet om Kirkens milliardverdier avgjøres på et utvalgsmøte neste uke. Deretter blir det opp til politikerne å avgjøre saken. Eiendomsretten til fondet har vært et stridstema lenge. Det kirkelige Bakkevig-utvalget, som utredet forholdet mellom kirke og stat, slo fast at fondet er Kirkens eiendom. Men Justisdepartementet mener staten er eier. Ifølge avisen er frontene i utvalget tydelige. SV og Human-Etisk forbund mener fondet og avkastningen bør tilfalle staten, mens Arbeiderpartiet, Høyre, Kystpartiet og Kirkens representanter holder på at det er Kirkens eiendom.