Slakk ikke på tempoet

I likhet med BNL er vi ikke helt overbevist om at regjeringen viser tilstrekkelig vilje til å løse sysselsettingsproblemene i byggenæringen. Det er spesielt denne næringen og deler av eksportnæringene som så langt har måttet betale prisen for finanskrisen. Det er kommet mange store ord, men ord hjelper lite. Det er kun handling og penger som kan sikre arbeidsplasser. Mange håpet at disse pengene ville komme gjennom revidert statsbudsjett.

Vi forstår ikke at myndighetene nå ikke benytter sjansen til å få gjort noe med det uendelige etterslepet man har i vedlikeholdet både i bygg og anlegg.

Staten overlater nå vedlikeholdsansvaret for riksveiene til fylkene. Bare her er det et etterslep på over 10 milliarder. Staten har i revidert budsjett kun foreslått at kommunene skal få 6,9 milliarder kroner til dette formålet. Her burde det selvsagt vært gitt full kompensasjon. Ellers er vi fortsatt engstelig for denne reformen. Vi frykter at det kan bli lagt ulike føringer rundt om blant lokale politikere på hva som er viktigst eller ikke. Det kan bety at standarden på veinettet rundt om i landet kan bli forskjellig.

Vi har gang på gang påpekt at mange store offentlige prosjekter for lengst kunne ha vært satt i gang om man hadde hatt nok planleggingskapasitet rundt om i de ulike institusjonene/foretakene. Vi har spesielt nevnt Jernbaneverket. Her har det skjedd lite konkret så langt.

Vi håper at regjeringens "fotsoldater" i Stortinget kan gjøre de nødvendige endringer i forslagene som finansministeren har lagt frem. Det har vist seg før at det rører seg i "grasrota" i Stortinget - og det er der makta egentlig skal ligge. At det er valg i år kan bidra til at kamplysten er ytterligere styrket.