Skylder på entreprenøren

Porsgrunn kommune retter fingeren mot Buer Entreprenør etter at deler av en vei raste sammen i byen lørdag, melder NRK Telemark.

lekkasje i en vannledning. Lekkasjen førte til at store deler av veien forsvant i et krater. - Det ansvaret skal vi diskutere, men vi ser det slik at dette kan være følgeskader av den utbygginga som pågår her. Men jeg tar ikke jussen på dette nå, sier nestleder Jan Gåsodden i vann-og avløpsavdelingen i Porsgrunn kommune til NRK. Selv om arbeidet med å få i orden Storgata i Porsgrunn starter omgående, kan det ta tid før gata blir åpnet igjen. - Buer skal lage en fremdriftsplan på det. De er avhengige av å ha en dialog med sine geologer for å kunne lage en god løsning. Men det kan ta noen måneder. Men vi håper det går raskere, sier Gåsodden.