Sky-Langangen utsatt

Tilbudsfristen på ny 4-felts motorvei E18 Sky-Langangen i Vestfold og Telemark er utsatt til 12. juni.

- Det var entreprenørene som ba om utsettelse på dette kompliserte og store prosjektet, opplyser prosjektleder Gunnar Aarhus i Statens vegvesen region sør. Tilbudsåpningen skulle egentlige vært foretatt i disse dager.

Prosjektet omfatter totalt 10,5 km vei, åtte bruer, der Kjosevegen bruer, langsgående kassebruer er den lengste på 305 meter. Fire tunneler med total lengde 1120 meter.

- Det er lagt stor vekt på de miljømessige konsekvenser. Vi skal bygge i et område der vannreservoarene til Larvik kommune er i terrenget. Hallevannet er reservevannkilde til Larvik kommune, mens Farrisvannet er hovedvannkilden. Farrisvannet er vi for så vidt i utkanten av, men vi passerer reservannskilden, sier Aarhus. 

Derfor blir det mye prøvetaking og kontroller av bekkevann, vannprøver og midlertidige tiltak i form av bassenger, opplyser han.

Prosjektet er kostnadsberegnet til ca 1,6 milliarder. Anleggsstart blir i august/september.