Skuffet trevarebransje

Trevarefabrikkene gikk før jul offentlig ut i media og signaliserte at nye energikrav til vinduer ville true norsk produksjon. De ble ikke hørt.

Vi er veldig skuffet. Byråkrati og politikere har ikke fagkunnskap og burde derfor la verre å styre utviklingen. De bør heller la markedet styret hva som vil bli etterspurt i fremtiden, sier direktør Tore Gran i Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL). I de nye energikravene som myndighetene la frem i dag, går det frem at vinduer skal ha en u-verdi på 1,2. NTL har gått inn for at 1,5 fikk holde. Bransjeorganisasjonen argumenterte med at myndighetenes forslag til krav ville skape store problemer for de 120 bedriftene som produserer vinduer i Norge. Man fryktet at utenlandske vinduer laget av PVC ville komme til å dominere markedet. Myndighetene har imidlertid sukrer den bitre pillen. De tilbyr at tre millioner av rammen på totalt åtte millioner til omstilling i byggenæringen, skal brukes til utviklingsarbeid for de små aktørene i vindusbransjen. Myndighetene har tydeligvis ikke skjønt konsekvensene av kravene de har kommet med. For å tilfredsstille de nye kravene må nye vinduer produsere med isolert karm og ramme. Det betyr at vindusprodusentene må kjøpe limtre med innbakt isolasjon. Det betyr at alle sagbrukene ute i distriktene som har levert ferdig kappet trelast til vindusproduksjonen, mister store markeder og trues av nedleggelse, fremholder Tore Gran. Han påpeker videre at det er en utfordring for NTLs medlemsbedrifter å finne nytt isolasjonsmaterialer som har samme skruefasthet som trevirke. Vi frykter at entreprenører og byggmestere blir nødt til å importere PVC-vinduer fra Europa, som gir mulighet for isolering av ramme og karm, for å komme ned på en u-verdi på 1,2, sier Tore Gran som opplyser at det i Norge i dag ikke produseres vinduer med plastmateriale.