Skuffet over at Statoil droppet oljen på Snøhvit

Både olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) og direktør Gunnar Berge i Oljedirektoratet er overrasket og skuffet over at Statoil har droppet å hente ut oljen på Snøhvit-feltet.

90 millioner fat olje blir dermed liggende igjen på havbunnen, trolig for evig og alltid. Berge sier at dette er et nederlag for myndighetene, som har arbeidet for at oljen måtte hentes ut. Han sier til petro.no at det først og fremst er et nederlag for regionen. Betyr lite Daglig leder Arvid Jensen i Petro Arctic er derimot ikke overrasket, og heller ikke særlig skuffet på Nord Norges vegne. Det betyr svært lite for regionen at Statoil dropper planene om å utvinne olje på Snøhvit-feltet, sier han til NTB. Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til utbygging og drift av Snøhvit LNG-fabrikk, Goliatprosjektet og framtidige utbyggingsprosjekt i Nord-Norge og Barentshavet. Jensen sier at dagens budskap fra Statoil ikke kom som et sjokk. Beslutningen om å vinne ut olje på Snøhvit har hele tiden sittet langt inne. Med dagens priser fra leverandørindustrien målt opp mot størrelsen på oljereservoaret, kunne en vente seg at en slik beslutning. Vi er også avslappet til dette ut fra at en oljeutvinning nødvendigvis måtte foregå fra et flytende produksjonsskip. Den ville ikke medføre en ekstra utbygging av landanlegget for Snøhvit, sier Jensen. Ikke lønnsomt I en pressemelding torsdag konkluderte rettighetshaverne i Snøhvit-lisensen med at oljeproduksjon fra Snøhvit-feltet i Barentshavet ikke vil være lønnsomt. Arbeidet med å utvikle oljesonen i feltet blir derfor ikke videreført. De opprinnelige planene for utbygging og drift av Snøhvit-feltet fra 2002 la bare opp til gassutvinning. Ny kunnskap om reservoaret, teknologiutvikling og regjeringens helhetlige forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet, førte imidlertid til at partnerne i Snøhvit-lisensen i fjor sommer besluttet å vurdere oljeproduksjon på nytt. De gjennomførte studiene viser at det fortsatt ikke er mulig å utvikle oljesonen på et kommersielt grunnlag, sier direktør for Statoils resultatområde Tromsøflaket, Geir Pettersen. Gassproduksjonen på Snøhvit skal etter planen starte til høsten. Statoil er operatør for utbygging og drift av Snøhvit, og er også største rettighetshaver med 33,53 prosent i lisensen. De øvrige rettighetshaverne er Petoro, Total, Gaz de France, Hess og RWE Dea.