Skuffende budsjett?

Det er positive forslag i det reviderte statsbudsjettet. Vi er svært glade for at det bevilges mer penger til veiformål. Skjønt 278 millioner kroner er jo ikke all verden å skryte av. Men dersom det er en trend at bevilgningene til veiformål øker igjen, er vi fornøyd. Det er likevel langt igjen til at man nå målene som er satt i Nasjonal transportplan.

Vi har merket oss at BNL er misfornøyd med forslagene i statsbudsjettet, og det er ikke tvil om at det er mye også vi er misfornøyd med. Det at man nå strammer til i avskrivningsreglene betyr at mange kanskje utsetter helt nødvendige investeringer. Det som ikke henger på greip, er at myndighetene vil at det skal bygges flere barnehager, flere skoler og mye annet samtidig som man fjerner mulighetene til midlertidige ansettelser. I den nye arbeidsmiljøloven innskjerpes også bruken av overtid. Dette betyr at man skal bygge mer med mindre kapasitet og det går selvsagt ikke. Liv og lære må man lære seg i den rødgrønne regjering. Selvsagt kan dette bety at vi må importere enda flere utenlandske arbeidere. På våre nettsider har vi fyldig dekning av de endringsforslag som er kommet. Er det noen som vil kommentere dette, er det bare å gå inn på våre debattsider. http://www.bygg.no/debat/ListThreads.asp