Skrur opp troen på entreprenøraksjer

De to største norske entreprenørkonsernene kunne nylig levere solide tall, samt bra ordrebøker for tiden fremover. Nå skur også meglerhus opp troen på selskapene.

Selv om det er noe usikre tider innen entreprenørmarkedet på noe sikt, med bakgrunn i virkningene av smitteverntiltakene av koronapandemien, har meglerhusene tro på de to norske børsnoterte entreprenørgigantene Veidekke og AF Gruppen. Ved børsslutt tirsdag lå verdien på Veidekke-aksjen på 128,80 kroner og i AF Gruppen på 170,60 kroner. Men meglerhusene mener de skal videre opp. Finansavisen skriver at Carnegie mener kursen for Veidekke skal opp til 144 kroner. Det pekes på at entreprenørselskapet «er blitt strømlinjeformet og at det har en sterk finansiell posisjon og høy kontantstrøm-potensiale». Også AF Gruppen spås en videre vekst. Ifølge samme avis mener meglerhuset Kepler Cheuvreux at vi kan vente en kursoppgang i AF Gruppen fremover, og at verdien skal opp fra dagens 195 til 205 kroner.

Dette viser at meglerhusene definitivt har tro på at entreprenørene har fått godt fart på driften, og at man kan forvente bra tall fra selskapene fremover. Dette er to selskaper som over tid har prestert bra, selv med noen ujevnheter på veien. Veidekke har som kjent gjennomført noen grep de siste par årene for å få enda bedre inntjening. Samtidig har de solgt ut eiendomsvirksomheten, og er nå en ren entreprenørvirksomhet – med en solid økonomi i ryggen. AF Gruppen har levert jevnt bra i mange år, og etter en liten dupp i forrige kvartal, er de nå tilbake på et høyt resultatnivå. Dette har meglerhusene lagt merke til, og mener verdien altså skal videre opp – og at entreprenørgigantene har gjort mye riktig.

Selskapene har i likhet med en rekke av de større entreprenørene solide ordrereserver, og har klart å levere godt gjennom hele koronapandemien. Men mange er også usikre på hva fremtiden vil bringe som følge av nettopp virkningen av koronapandemien og de strenge smitteverntiltakene. Dette var også noe Veidekke-sjef Jimmy Bengtsson påpekte da han la frem tredjekvartalstallene i forrige uke. Han uttalte at: «Selv om vi så langt i 2020 har styrket resultatene, skal vi ikke legge skjul på at det er heftet stor usikkerhet ved markedsutviklingen fremover». Dette er oppfatning som deles av mange i byggenæringen, og det er ikke hva som skjer de neste tre månedene, men heller de neste tre årene, som er utfordrende. Forsinkelser i igangsettingen av ulike segmenter kan få store utfall, men dette er ikke noe man vet i dag. På kort sikt ser det rimelig bra ut. Spørsmålet nå er selvsagt hvor raskt man kan få en ende på de store virkningene av koronapandemien. Det er nå flere lovende tester på nye vaksiner, og kommer disse så raskt som det faktisk kan se ut til, kan det være at vi unngår den store krasjlandingen i byggenæringen. Klarer man dermed da fylle på med ordrereservene fremover, er det mange lyspunkter i sikte. Men her er altså usikkerheten stor. Enn så lenge får vi trøste oss med at meglerhusene har troen for den nærmeste tiden.