Eli Sofie Munthe-Kaas (i midten) fikk pris for sin masteroppgave «Effekten av Offentlig Privat Samarbeid i skole over tid». Foto: Privat

Skrev OPS-master - vant pris for oppgaven

Eli Sofie Munthe-Kaas trakk det lengste strået med masteroppgaven «Effekten av Offentlig Privat Samarbeid i skole over tid» da NfN ga ut årets pris for beste masteroppgave på fagområdet.

NfN (Norsk Nettverk for Næringseiendom) gir årlig en pris til beste masteroppgave innenfor fagfeltet eiendomsutvikling og –forvaltning ved NTNU.

Prisen gis ut hver november i forbindelse med «Bransjedagen» – en eiendomskonferanse arrangert at Senter for eiendomsutvikling og forvaltning, som i år hadde «Campus» som hovedtema.
I år ble ti masteroppgaver vurdert for prisen, hentet fra tre ulike studieprogram fra Fakultet for arkitektur og billedkunst og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

Bidratt til bedre standard

Vinnerpppgaven undersøker hvilken effekt som er sett av Offentlig Privat Samarbeid (OPS) i skole over tid.

Oppgaven er utført med bakgrunn i et litteraturstudium, casestudier med dokumentstudier og dybdeintervjuer, og spørreundersøkelser.

Funnene indikerer at OPS har bidratt til bedre standard, høyere vedlikehold og bedre inneklima på skolene. Studien indikerer at effekten av modellen er mer robuste bygg og kreative løsninger, noe som vil kunne ha betydning for brukernes opplevelse av bygget og verdiskaping.

Det ser ut til at modellen har bidratt til å lette arbeidet for rektorene slik at det blir frigjort mer tid til kjerneaktivitetene.

Økonomisk fordelaktig

Ifølge oppgaven tyder også mye på at modellen kan være økonomisk fordelaktig når man tar med i betraktingen at man ved endt kontraktsperiode sitter man igjen med en skole med høy standard. Dette er likevel for tidlig å si noe om da ingen av kontraktene har løpt ut og det foreløpig ikke foreligger noen tall.

Det er funnet at mange av de samme effektene er sett i OPS-skoler i Norge som i litteraturen og i internasjonale prosjekter. Likevel har de færreste av skolene vært i drift som OPS over en lengere periode, og nærmere studier må gjennomføres før det kan trekkes en endelig konklusjon tilknyttet effekten av OPS i skole.

Tre oppgaver ble nominert til prisen. 

  • Jannicke Lunde Hesselberg: Tvister i leiemarkedet – Hvor trykker skoen?
  • Linn Christin Reppe: Bærekraftig og konkurransedyktig eiendomsforvaltning i kommunal sektor
  • Eli Sofie Munthe-Kaas: Effekten av Offentlig Privat Samarbeid i skole over tid.