Skredfare pga nedbør

De mange jordskredene i høst skyldes de store nedbørsmengdene på relativt kort tid. Nedbøren fører til meget bløt jord i overflaten som sammen med store vannmengder som renner kan føre til utglidninger og skred av løsmasser i bratt terreng, skriver NGI på sine nettsider.

Erfaring viser at når nedbørsmengden kommer opp i omlag 8% av gjennomsnittlig årsnedbør i løpet av ett døgn eller 5% i løpet av 12 timer, vil sannsynligheten for overflateskred i løsmasser øke drastisk. Dette blir bekreftet av de rapporterte skredene i høst, melder Norges Geotekniske Institutt (NGI). Erfaringsmessig øker også skredfaren der det er gjort menneskelig inngrep. På Minnesund 4. november var det eksempelvis en utfylt ravine som raste ut. Men det er også typisk at områder langs bekkeløp er skredutsatt ved tung nedbør, ved at vannmenden øker dramatisk på grunn av at vann fra store arealer ofte samles og konsentreres i slike områder. Dette ser ut til å være situasjonen i Åsane i Bergen 14. november hvor en mann omkom da skredet traff huset som han og andre oppholdt seg i.