Skorve Entreprenør skal bygge Vestsiden skole på Kongsberg. Illustrasjon: Enerhaugen Arkitektkontor/ DRMA.I samme område som Vestsiden skole skal Skorve også bygge 165 studenthybler. Illustrasjon: Enerhaugen Arkitektkontor / DRMA.Illustrasjon: Enerhaugen Arkitektkontor / DRMA.

Skorve bygger skole og studenthybler for 340 millioner

Skorve Entreprenør er tildelt kontrakten på å bygge Vestsiden Skole, samt 165 studenthybler på Kongsberg

Kontrakten Vest-Telemark entreprenøren har skrevet med Kongsberg Kommunale Eiendom (KKE), er en videreføring av konkurransen Skorve Entreprenør vant sommeren 2017. Entreprenørselskapet skriver i en pressemelding at det har vært en hektisk høst med detaljprosjektering og utarbeidelse av en endelig målpris for entreprisen.

– Vi er veldig fornøyde med at KKE velger oss til denne krevende jobben. Skorve skal sammen med Sweco Seljord, som i hovedsak har detaljprosjekteringen, samt arkitektfirmaet Enerhaugen Arkitektkontor / DRMA, gjøre sitt ytterste for at KKE og brukerne blir fornøyde både med gjennomføringen og sluttproduktet av prosjektene, sier daglig leder Per Ivar Magnushommen i Skorve Entreprenør.

Vestsiden Skole

I prosjektet skal det bygges en ny 5-parallell skole, dimensjonert for 480 elever. I tillegg skal skolen romme en avdeling med forsterket enhet og mottaksklasse. Skolen vil blant annet inneholde et eget amfi, musikkrom og administrasjonsfløy for ansatte, samt en flerbrukshall med 25x45 meter spilleflate. Skolen, som får et bruttoareal på cirka 6.900 kvadratmeter, skal ha passivhusstandard.

Prosjektet skal gjennomføres med høye krav til inneklima, arbeidsmiljø, fleksibilitet og kvalitet til bygget. Hele taket dekkes av solpaneler, og en stor batteripakke tar «vare på» strømmen. Bygget skal stort sett være selvforsynt med strøm. Skolen skal BREEAM klassifiseres, står det i pressemeldingen.

I gang med grunnarbeider

Elevene ved Vestsiden skole er på plass i ny midlertidig skole og det gamle teglsteinsbygget som var skole tidligere er revet for å gi plass til den nye skolen. Grunnarbeidene er også kommet i gang, melder Skorve.

Studenthybler

I samme området (Hasbergtjerndalen) skal Skorve Entreprenør også bygge 165 studentboliger og

parkeringskjeller på ett plan med 26 – 28 plasser. Prosjektet bygges hovedsakelig i massivtre med passivhusstandard og med stor grad av elementbygging, skriver Skorve.

Egenproduksjon

Skorve Entreprenør kommer i hovedsak til å bruke egne ansatte til betong- og tømrerarbeider. Overlevering av både skole og studenthybler skal skje høsten 2019