Skolevegen omsorgsboliger

Foto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidByggeplassleder Hans Jørgen Bjøralt (t.v) og prosjektleder Hans Petter Iversen fra Miljøbygg roser samarbeidet de har hatt med byggherren Lunner kommune. Foto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: Homleid

Prosjektleder Hans Petter Iversen i Miljøbygg AS mener byggingen av Skolevegen omsorgsboliger på Harestua i Lunner kommune er et godt eksempel på hvordan et byggherre-entreprenørforhold skal fungere.

Fakta

Sted: Harestua, Oppland

Prosjekttype: Omsorgsleiligheter

Areal: 2.400 kvm

Totalentreprisekontrakt eks mva: 50 millioner kroner

Byggherre: Lunner kommune

Arkitekt: Larkas

Totalentreprenør: Miljøbygg

Byggherrebistand:
Rambøll Lillehammer

Rådgiverer: RIB: Bracon l RIG: Georåd Løvlien l Energiberegninger: Rejlers Norge l RIBr: Roar Jørgensen l RIAku: Gert Berg

Underentreprenører/leverandører: Rør- og sprinkleranlegg: GK Rør l Elektro: M Carlsen og Sønn l ITB koordinator: Instell l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Graveentreprenør: Morten Bruvold l Prefab: Spenncon l Stålarbeid, blikkenslager: Edvind Hansen l Heisleverandør: Elevator l Trapper og rekkverk: Brødrene Midthaug l Takstoler: Mjøstre l Taktekking: Takteknikk Drift l Everlite røykluker: Icopal l Gulvlegger: Ragnar Andersson l Maler: Lynnebakken og Sønn l Kjøkken: HTH Kjøkken l Bredbånd: Hadeland Ringerike Bredbånd l Personløftere: Handicare l Landmåler: Geoplan Øst l Fjernvarme: Miljøvarme Hadeland l Flisarb: Mjøsen Murmester-
forretnoing l Innerdører: AT tre

Miljøbygg har bygget Skolevegen omsorgsboliger i en totalentreprise for Lunner kommune. Kontrakten på 50 millioner kroner eks. mva. omfatter 12 omsorgs-leiligheter, to tilrettelagte omsorgsleiligheter, to barneboliger og seks avlastningsplasser. I arealet på 2.400 kvadratmeter ligger det blant annet også felles-områder og aktivitetsom-
råder for beboerne.

Prosjektet er tegnet av arkitektkontoret Larkas AS på Lillehammer.

Smidig byggeprosess
Prosjektleder Hans Petter Iversen i Miljøbygg er veldig godt fornøyd med gjennom-føringen av prosjektet. Totalentreprenøren kom i mål til rett tid med rett pris og har overlevert et prosjekt med «null feil». Iversen mener byggeprosessen har vært smidig og det mener han har mye å gjøre med samarbeidet de har hatt med byggherren Lunner kommune.

– Lunner kommune valgte en modell der prosjektet ble styrt av interne ressurser og det har fungert veldig godt, sier Iversen.

– Lunner kommune har hatt en kompetent prosjektleder som har styrt byggesaken og tatt raske beslutninger underveis, tilføyer byggeplassleder Hans Jørgen Bjøralt.

Ifølge Hans Petter Iversen har de hele veien kunnet kommu-nisere direkte med byggherre rundt tillegg, endringer og avvik og han sier de fortløpende har funnet løsninger på problemstil-lingene som har dukket opp.

– Vi har hatt en kreativ kommunikasjon og det er utrolig viktig for både fremdrift og for den generelle kvaliteten i prosjektet, fremhever Miljøbyggs prosjektleder.

Viktig med boligpreg
Arkitekt Per Olav Hasselknippe hos Larkas AS virker også å være fornøyd med prosjektet.

– Vi synes det har blitt et bra anlegg og vi har hatt en god dialog med både kommune, brukere og med totalentreprenøren. Jeg tror alle parter har utrykt tilfredshet med produktet, sier Hasselknippe.

Han forteller at de under utformingen av anlegget har lagt stor vekt på at dette skal være et boliganlegg uten et institusjonspreg.

– Både ute og inne har vi prøvd å få til en utforming som ligner så mye som mulig på en normal bosituasjon. Dette var også Lunner kommunes ønske, sier Hasselknippe. Han tilføyer at et av hovedgrepene har vært å bygge tak med flere gavler som defineres av leilighetene.

Ifølge arkitekt er prosjektets klare boligpreg også et forsøk på å tilpasse seg boligområdet omsorgsleiligheten ligger i.

– Vi tilpasser oss også området ved å bruke mye tre. Treverket i fasadene har en relativt nøktern farge, men vi har kombinert med beslag og farget glass som frisker opp uttrykket, sier Hasselknippe.

Felles hage
Han forteller videre at det tidlig i prosessen ble gjort en om-
regulering slik at parkering og hovedinngang ble flyttet fra frem-
siden til baksiden av anlegget mot nord.

– Dette gjorde at vi kunne etablere en stor og fin felles hage på fremsiden hvor beboerne også har balkonger med gode sol-
forhold og utsikt. Dette uteområdet har vært et veldig viktig element å få til, sier Hasselknippe.

Ekstremvær skapte utfordringer
Hans Petter Iversen i Miljøbygg sier de ikke har stått ovenfor de store utfordringene i prosjektet, men de fikk seg en overraskelse under grunnarbeidene.

– Grunnarbeidene gikk veldig bra helt til det kom et meget kraftig regnskyll rett før fellesferien i fjor. Da vi kom på jobb på morgenen sto hele tomta under vann og vi måtte derfor utføre noen tiltak som i hovedsak gikk ut på å bygge infiltrasjonsgrøfter og avskjærende grøfter som kan håndtere overvann, forteller Iversen.

Han mener de store vannmassene blant annet var et resultat av at det er etablert mye harde overflater i forbindelse med boligområdet som ligger på oversiden av omsorgsboligprosjektet.

– Heldigvis kom dette regnskyllet så tidlig i byggeprosessen. Hadde det kommet når bygget var på plass hadde det vært mye verre, sier Iversen.

Klassisk Miljøbygg-prosjekt
Miljøbygg har hatt en byggetid på 12 måneder. Prosjektet, som tilhører energiklasse B, har plasstøpt bunnplate og plasstøpte veggskiver, og av prefab betong finner vi hulldekker og prefabrikkerte balkonger. Ellers er bygget oppført med vanlig bindingsverk og med en stående ytterkledningen som Iversen beskriver som låvetett panel med fals. Miljøbygg har hatt alt av tømrer- og betongarbeider i egenregi.

– Vi har dyktige egne ansatte på både betong- og tømrerarbeider å vi liker og produsere med egne folk, sier Hans Jørgen Bjøralt.

– Dette bygget er et typisk egenproduksjonsbygg og et klassisk Miljøbygg-prosjekt, avslutter Iversen.