Skoleplanlegger

Norconsult AS er med sine 3300 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi,
industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp.

Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Firma Norconsult
FylkeAkershus
StedSandvika
Søknadsfrist02.01.2019

Vil du være med og planlegge nye skoler og barnehager?

Norconsult har et ledende fagmiljø innen barnehage- og skoleplanlegging i Norge. Vi har kompetanse og lang erfaring med utredninger, planlegging av fysiske rammebetingelser, pedagogisk utviklingsarbeid og organisasjonsutvikling knyttet til barnehage- og skolefeltet.

Norconsults avdeling for skoleplanlegging og skoleutvikling består av 12 personer med ulik fagbakgrunn. Våre fag i avdelingen spenner fra pedagogikk og sosiologi til arkitektur og samfunnsgeografi. Innenfor ett eller flere av disse fagene ønsker vi nå å styrke vårt fagmiljø i Sandvika med nye medarbeidere - både unge og erfarne. Annen samfunnsfaglig bakgrunn kan også være interessant.

Sammen med våre 3500 kolleger i Norconsult, dekker vi alle fagområder i forhold til overordnede behovs- og strukturutredninger, tilstandsvurderinger og analyser av kapasitet og egnethet, og planlegging, prosjektering og rådgiving i konkrete byggeprosjekter.

Vi bistår også skoler, barnehager og eiere med kompetanseutvikling gjennom kurs og rådgiving. Vi legger stor vekt på koblingen mellom pedagogikk og arkitektur, og vi ser planlegging av et byggeprosjekt som en naturlig og integrert del av det pedagogiske utviklingsarbeidet.

Som medarbeider i avdeling for skoleplanlegging og skoleutvikling i Norconsult vil du få bl.a. kunne få følgende roller og oppgaver:

 • Være rådgiver og prosessleder i prosjekter som omhandler skoleutvikling og fysisk læringsmiljø i undervisningsbygg som skoler og barnehager.
 • Lede brukerprosesser i planlegging av nye skoler og barnehager og bidra til god dialog med brukere, eiere og andre parter i prosjekter
 • Skape gode utviklingsløp for planlegging, utvikling og utredning innen barnehage- og skoleområdet.
 • Være en god og tydelig bidragsyter i tverrfaglige team
 • Bistå kommuner og fylker i planlegging av skolestruktur og barnehagestruktur

For oss er det viktig at du:

 • fortrinnsvis har mastergrad (kan fravikes ved spesielt kvalifiserte personer)
 • er markeds- og kundeorientert, gjerne med et godt kontaktnettverk
 • har erfaring fra arbeid med tverrfaglige prosjekter, fra privat eller offentlig sektor
 • kan presentere og holde foredrag
 • har gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • har forståelse for betydningen av fysisk miljø
 • liker å jobbe i et til tider hektisk miljø
 • bidrar til et godt sosialt og faglig miljø
 • liker faglige utfordringer
 • liker å samarbeide

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Send søknad

Kontaktperson

Endre Ljones

Avdelingsleder skoleplanlegging og skoleutvikling

Tlf. +47 90982551 Send e-post

Vis flere stillinger: