Skolekrise i Fornebubyen

Ingen av Fornebus fem skoler er i nærheten av tegnebrettet. Ikke en eneste tomtekvadratmeter er klar ennå.

Bærum kommune vil ha frem skoler på nye Fornebu. Tre barneskole rog to ungdomsskoler. Selv om det ennå ikke er bygget en enste bolig på området er det allerede behov for en av ungdomsskolene på Snarøya. Bærum kommune sier de ikke har penger, ig utyggerne er ikke villige til å betale. Hundsund skole er for tiden helt skrinlagt - etter at forhandlingene om tomten mellom Bærum kommune og Statsbygg strandet. De fem skolene på Fornebu er tenkt å skulle betjene de rundt 6 500 boenhetenme som skal bygges. Ennå er ikke tomtene i nærhten av klare. Det er Oslo kommune som eier de ønskede områdene. Arealene er avtalt solgt til Fornebu Boligspar, som dermed er Bærum kommunes forhandlingsmotpart. I Fornebu-utbyggingen har Bærum kommune regnet ut at kommunen mangler 875 millioner kroner, til blant annet barnehager og andre offentlgie bygg.