Skolebygging for 440 millionar

Møre og Romsdal markerer seg som skolebyggar. Mellom anna skal Romsdal videregående skole byggast ut for 30 millionar. Molde videregåande skole får nybygg som er budsjettert til 100 millionar kroner.

Startsignalet for bygginga gjekk måndag då leiar i Planutvalet, Olav Bratland (H) tok første spadestikk på Romsdal vgs. Ved Molde vgs var Olav Bratland i førarsetet på ei gravemaskin og markerte dermed byggestart. - No satsar vi på skolebygging i fylket. Sist veke markerte vi starten for nybygginga på Fagerlia skole til 30 millionar kroner. Tidlegare i vinter har vi sett i gang nybygg for 160 mill ved Borgund vgs. Fylket planlegg neste byggesteg ved Borgund vgs til 120 mill. kronar. Saka blir lagt fram for fylkestinget i oktober. Medrekna Romsdal vgs og Molde vgs betyr dette ei investering på 440 millionar kroner, seier Olav Bratland. Nybygget ved Romsdal vgs skal vere ferdig til skulestart hausten 2006. I dag er Romsdal vgs fordelt på fire stader ; med nybygget vil Romsdal vil ha tre undervisningsstader. Samtidig kan skolen flytte ut av brakker som har vore i bruk i 26 år. Utvidinga ved Molde Vgs vil kome som to påbygg sør for det eldste bygget ved skolen. Kvar av bygga blir på 1500 m2. Prosjektet er kostnadsrekna til 100 millionar kroner. Innflytting i vestre bygg er planlagt til skolestar hausten 2006. medan austre bygg vil vere klart for innflytting i desember 2006. - Fylket har investert store beløp i skolebygging dei siste 30-40 åra. Mesteparten har gått til skolar i distrikta. Dermed er byane blitt forsømt, sa fylkesutdanningsdirektør Per Hoem under markeringa av byggestart ved Molde - og Romsdal videregående skolar. No har vi fokus på investering i byane der vi ventar elevtalsauke dei næraste åra. Ålesund og Molde er i gang, og vi førebur investeringar ved dei vidaregåande skolane i Kristiansund, seier fylkesutdanningsdirektør Per Hoem.