Fire ivrige treentusiaster på talerstolen i Trondheim i dag, f.v. Bård Sverre Solem, Eggen Arkitekter AS, Guri Fiskum og Kari Fossland i HUS Arkitekter AS og Jørgen Tycho, Oslo Tre AS.Åsveien skole i Trondheim stod ferdig for to år siden. Det er bygd i massivtre, og blir regnet som en av de fremste pionere innen skolebygg i tre.Modell av den nye Romsdal videregående skole i Molde som er under bygging. Arkitekt: HUS Arkitekter, Trondheim

Skolebygg i tre i fokus på Kursdagene

Samarbeid mellom alle aktører så tidlig som mulig i byggefasen, er spesielt viktig når man skal bygge større bygg i massivtre. 

Det kan stå som konklusjonen da Kursdagene i Trondheim som Tekna står bak, ble avsluttet torsdag med blant annet et lengre seminar om skolebygg bygd i tre.

Naturlig nok var det treentusiastene som slapp til på dette seminaret der flere suksessprosjekter for bygging av skoler i tre ble presentert. Kursleder Thomas Orskaug i Treteknisk var ikke i tvil om at større bygg oppført i massivtre og limtre er byggematerialer for fremtiden.

- Ikke minst gjelder det skolebygg der erfaringene både fra inn- og utland også viser større trivsel og mindre sykefravær for de som er brukere av trebygg, i tillegg til de andre fordelene ved å bygge i tre fremfor tradisjonelle bygg i stål og betong, påpeker han.

- Vi mener at å bruke tre som byggematerialer er spesielt godt egnet i skolebygg, både i bærekonstruksjoner og i fasader, både inne og ute, forteller Orskaug.

Det er nå ti skoler i hele landet som er under bygging eller planlegging, basert på massivtre, og Orskaug er ikke i tvil om at det blir flere. Trondheim kommune er i så fall en av pionerene innen satsing på trebygg. De er nå i gang med å bygge sin tredje treskole.

Trebyen Trondheim

Nardo skole var den første. Den stod ferdig i 2008, og var egentlig ikke planlagt som trebygg.

- På grunn av all diskusjon om energisparing og klimaproblemer ble det tidlig i prosessen vedtatt å bygge i tre. Det er brukt massivtre i de bærende konstruksjonene, og massivtre og limtre som dragere. Resultatet er man godt fornøyd med, fortalte Bård Sverre Solem som representerte arkitektfirmaet Eggen Arkitekter i Trondheim.

Det største treprosjektet som Trondheim kommune har gjennomført, er Åsveien skole som stod ferdig for to år siden. Her ble en gammel skole revet, og en ny barne- og ungdomsskole samt en ny idrettshall bygd på den samme tomten. Entreprenør var Betonmast, og bygget ble så vellykket at det ble nominert til en rekke bygge- og bygningspriser, men uten å nå helt opp.

For Trondheim kommune som ser på seg selv som en pionér innenfor klimautfordringen, var det viktig at den nye skolen skulle ha minst mulig utslipp av CO2, og lavest mulig energiforbruk. Skolen som er på 8.500 kvadratmeter (kvm) og idrettshallen er på 2.182 kvm, har klart målsettingen i følge Bård Sverre Solem.

- Energiforbruket er på nivå med kravet til passivhus, og etter 15 år vil bygget være på den riktige siden når det gjelder utslipp av klimagasser. Når det tar så lang tid, skyldes det først og fremst at rivningen av de gamle bygningene påvirker klimaregnskapet, fortalte Solem.

Lade skole er den siste skolen som bygges i tre, også her med Betonmast som entreprenør. Her stilte kommunen som byggherre krav til utslipp av klimagasser. Kravet var en reduksjon i klimautslippene på en tredjedel i forhold til bygg med andre materialer.

Byggetiden redusert

Oslo Tre AS er et konsulentfirma har, som navnet sier, spesialisert seg på trebygg. Deres nyeste skoleprosjekt er Bjørkelangen skole i Aurskog-Høland kommune i Akershus med Hent som entreprenør. Skolen som er under bygging, er på 10.000 kvm, og det går med 2.000 kvm. massivtre i bygget. Jørgen Tycho i Oslo Tre hadde bare godord å si om prosjektet så langt. Byggetiden er redusert betydelig. Bare 12 uker har det tatt å få bygget under tak.

Passivhus og massivtre

I Molde er Romsdal videregående skole under bygging i regi, også her av entreprenøren Betonmast. HUS arkitekter i Trondheim er de som har stått for arkitektoppdrag og prosjektering, men dette er nå overtatt av Betonmast.

Møre og Romsdal fylkeskommune som byggherre satte fram tre krav for den nye videregående skolen i Molde:

* Bruk av massivtre i hele bygget
* Energikrav i henhold til standarden for passivhus
* Enklest mulige ventilasjonsløsninger.

Guri Fiskum og Kari Fossland fra HUS arkitekter presenterte prosjektet som skal bli den største skolen i landet bygd i massivtre. Skolen er på 12.300 kvm, og byggearbeidene er i full gang. Arkitektene er godt fornøyd med resultatet så langt, og de tror den nye skolen vil bidra til økt velvære og lykkelige brukere.

Konferansen ga ikke noe entydig svar på om det er billigere å bygge i tre sammenlignet med stål og betong. Jørgen Tycho trakk fram at byggetiden blir drastisk redusert, mens prosjekteringen tar lengre tid. Derfor understreket møteleder Thomas Orskaug hvor viktig det er et alle parter i byggeprosessen samarbeider fra første stund når det skal bygges i tre.

Byggeteknisk er lyd og brann to viktige utfordringer. Både Orskaug og Tycho ga uttrykk for at på disse feltene skjer det store tekniske forbedringer etter hvert som arkitekter, byggherrer og entreprenører får stadig mer erfaring med å bygge stort i tre.