Skoger skole

Skoger skole

Sted: Skoger

Prosjekttype: Nybygg og rehab skole 1 – 7

Kontraktsum eks mva:
65 millioner kroner

BTA: 2.500 kvm nytt og
2.500 kvm rehabilitering

Byggherre: Drammen Eiendom KF

Generalentreprenør:
Strøm Gundersen

Arkitekt: Plus Arkitektur

LARK: Asplan Viak

Interiørarkitekt: Kreo

Prosjekt- og byggeledelse:
Roar Jørgensen

Rådgivere: RIB: Siv.ing. Stener Sørensen - RIV, RIE, RI VA: Rambøll - RIBR: Reinertsen

Underentreprenører og leverandører: Riving: Veolia Miljø Entreprenør - Trafo og sterkstrøm: EB Nett - Kabler i grunn: Telenor - Grunn- og utomhus-arbeider: Kongsberg Entreprenør - Gartnerarbeider: Steen og Lund - Elektro: Otera Avotech - Rør: NVS Drammen - Ventilasjon: ISS Ventilasjon - Blikkenslager: Buskerud blikk - Lett-tak: Lett-Tak Systemer - Prefab og stål: Contiga - Brannisolering og -tetting: Vestfold Brannsikring - Tømrer: Fn Bygg - Lås og beslag: Møller Undall - Mur- og flisarbeider: Stryken og Guldbrandsen - Tekking: Protan Tak - Maler: Criab Måleri - Betongarbeider og gulvstøp: Stenseth & RS - Byggevarer: Byggmakker Norløff - Gulvbelegg: Industribelegg - Tredører og innredninger: Idema - Ståldører: Robust - Aludører: Bøckmann - Vinduer: Lian Trevarefabrikk - Foldevegger: Saxi - Parkett: Bo Andrén Norge - Solavskjerming: Scandic Markiser

Skoger utenfor Drammen har ikke bare fått en ny barneskole. Men også en flerbrukshall som vil fylle et etterlengtet behov for det lokale nærmiljøet.

Selv om skolen fremstår som helt ny er en like stor del av det totale arealet en rehabilitering. Skolen er en 1-7 trinns skole, med plass til 180 elever. Etter at nye arealer er tillagt er kapasiteten nå økt med 40 elever.

− Skolen hadde svært lite tilfreds-stillende kroppsøvingsarealer. Den tidligere gymsalen, som nå har fått en ny funksjon som bibliotek, utgjorde kun 150 kvm i den delen av skolen som var fra 60-tallet. Samtidig hadde nærmiljøet hatt et ønske om et samlingspunkt i mange år. Da var det naturlig å tenke flerbrukshall som også kunne komme det lokale kultur- og foreningslivet til gode utenom ordinær skoletid, sier Monika Pedersen fra byggherre Drammen Eiendom KF.

Strøm Gundersen kom inn i bildet etter å ha vunnet en konkurranse med prekvalifisering. Drammen kommune og Strøm Gundersen er ikke en ukjent konstellasjon hva undervisningsbygg angår − skolene på Gulskogen og Åssiden er resultater av det samarbeidet.

I en generalentreprise har Strøm Gundersen oppført hallen med tilbygg på 2.500 kvm og foretatt totalrehabilitering av resten av skolearealene. Oppgraderingen innvendig omfatter ombygninger, alle nye flater og et fremtidsrettet teknisk anlegg. Også fasader, trelagsvinduer og tak er nye. Etterisoleringen består av 25 cm i vegger og 40 cm i takene. Det gamle skoleanlegget er gjort om og har blitt vesentlig mer funksjonelt, også fordi det er forlenget for å kunne knyttes direkte til flerbrukshallen.

Var vindutsatt
− Hallen er bygget innenfor skolens egne arealer. Utfordringen var å få et så stort volum, hallen er på 25 x 55 meter, til å gli inn i bebyggelsen rundt og inn i det øvrige skoleanlegget. Plasseringen er valgt for å skape en vindbeskyttelse fra nord, som kan være hard. Nå er det blitt en lun og sørvendt skolegård, sier Pedersen.

− Da vi kom inn i bildet var all prosjektering ferdigtygd. Bygningsmessig er det kan hende ikke de store utfordringene, men det er alltid krevende å bygge innenfor det oppsatte budsjettet, sier prosjektleder i Strøm Gundersen, Rune Nordås.

– Men å drive byggevirksomhet i og rundt en skole i drift hadde vi tidlig fokus på. Det har gått svært bra, uten at vi har registrert ett eneste tilfelle av uønskede hendelser når det gjelder avgrensning mot elevene, sier han.

Vinteren i fjor var også tøff og kunne fått konsekvenser for fremdriften. – Veggene i flerbrukshallen skulle være plasstøpte. Men vi kjøpte inn prefabrikkerte betongvegger i stedet. Vi oppnådde gode priser og fikk en effektiv start siden vi kom i gang så seint på året. Det gjorde utslaget og reddet mye av fjorårsvinteren, oppsummerer Nordås

Nød lærer osv…
I stedet for å bruke en avlastningsskole under byggeperioden ble en annen løsning valgt. Flerbrukshallen ble bygget først. Den fikk den nødvendige brukstillatelsen og ble siden tatt i bruk som undervisningsrom for elevene. Glassvegger ble satt opp som skillevegger, til og med dusjer og garderober ble tatt i bruk for ansatte og administrasjon. Ingen ideell situasjon, men den fungerte allikevel fra august til januar i år, da resten av skolen sto ferdig og kunne tas i bruk.

Pilotprosjektet
Skoger skole er ikke noen ny Marienlyst skole som var landets første passivskole. Men den er allikevel et pilotprosjekt for kommunen når det gjelder innovative energiløsninger. Drammen Eiendoms miljøprofil er tydeliggjort gjennom begrepet en Grønn Skole. Resultatet er å benytte flere energikilder; miljøvennlig energi fra geovarme, solcelledrift og fra et gassanlegg. I alt er det boret fem brønner, hver på 500 meter som går til varmepumpen som yter 170 kW. Solcellepanelene er på ca. 30 kvm og er plassert i 45 graders vinkel på taket av flerbrukshallen. Hvor mye solenergien kan bidra med er foreløpig litt usikkert, men byggherren estimerer at det skal kunne dekke behovet for varmt vann til dusjanleggene. For å ta spisslastene er det også installert et gassanlegg som kan yte 450 kW.

− En stor akkumuleringstank på 4.000 liter tar i mot all den energien som pumpes inn, enten det er varmt vann fra gasskjelen, varmepumpen eller fra solenergi. Det spesielle er at det på Skoger skole er knyttet sammen. Solenergien har første prioritet og skal nyttes til beredere for dusjer i garderobeanleggene. Deretter kommer varmepumpe inn, gasskjelen er backup dersom de andre faller ut eller dersom det skulle være et ekstra stort behov for mer energi, sier Franz Tandberg fra Rambøll Norge, som har vært RIV i prosjektet.

Skolen har også fått et nytt musikkrom tilknyttet hovedinngangen for flerbrukshallen. Et nytt skolekjøkken er på plass, samt nye arealer for det første trinnet som også skal benyttes sammen med SFO. Arkitekter på Skoger skole har vært Plus arkitektur. De har jobbet tett opp mot brukerne og Creo som har hatt interiøransvaret på arkitektsiden.

Alt inventar er også nytt, dette innkjøpet har skolen selv stått for. Strøm Gundersen har hatt montering av fast inventar i skolekjøkkenet, i garderobeanleggene og i klasserommene. Skoger skole har hatt en investeringsramme på 99 millioner kroner eks. mva.

Tekst og foto: Trond Joelson