<p>Onsdag gikk det formelle startskuddet for det internasjonale samarbeidet om felles tilsyn og utveksling av tilsynsinformasjon og erfaringer i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Arbeidsminister Anniken Hauglie, Jon Sandnes i BNL, Steinar Krogstad i Fellesforbundet og Trude Vollheim i Arbeidstilsynet holdt innlegg.</p>Anniken HauglieJon SandnesTrude Vollheim

Skjerper kampen mot kriminelle med internasjonalt samarbeid

– Vi og andre europeiske land har felles interesse av å samarbeide tett over landegrensene. Målet er at å ta de useriøse aktørene som utnytter ansatte på det groveste og utkonkurrerer seriøse aktører, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

Om seminaret

Arbeidstilsynet inviterer til internasjonalt seminar om «den norske modellen» og trepartssamarbeid i Oslo 27.­­–28. mars.

Seminaret er startskuddet for et tettere internasjonalt samarbeid mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Samtidig starter samarbeidet om målrettet informasjon om rettigheter og plikter til utenlandske arbeidstakere og arbeidsgivere.

På deltakerlista står representanter for partene og myndighetene i det norske arbeidslivet og representanter for partene og arbeidstilsynene i Estland, Latvia, Litauen, Bulgaria, Romania og de nordiske landene.

Sammen med blant andre Jon Sandnes i BNL, Trude Vollheim i Arbeidstilsynet og en rekke utenlandske representanter deltok Hauglie onsdag på et europeisk a-krim møte i Oslo.

Seminaret, i regi av Arbeidstilsynet, er startskuddet for et tettere internasjonalt samarbeid mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Jo mer vi vet om hverandres arbeidsformer, metoder og utfordringer, jo lettere blir det å ta de kriminelle aktørene som beveger seg over landegrensene. Vi er opptatt av å få ut god informasjon til andre land om norsk arbeidsliv, blant annet hvilke rettigheter arbeidsinnvandrere har og hvilke plikter de har, sier Hauglie til Byggeindustrien.

- Jo mer de vet, jo større er mulighetene for at de ikke utnyttes når de kommer til Norge. Vi er opptatt av et godt og sunt arbeidsliv for arbeidsinnvandrere. Det vil fortsette å komme arbeidsinnvandrere til Norge framover, selv om det er færre nå enn før, legger hun til.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Anniken Hauglie mener europeiske land har felles interesse av å samarbeide tett over landegrensene.

Kontinuerlig arbeid

Hauglie mener kampen mot de kriminelle i arbeidslivet er på riktig vei.

– Årsrapporter fra Arbeidstilsynet viser at arbeidslivskriminalitet er på vei ned. Vi klarer å ta flere, noe som viser målrettet og systematisk jobbing gir resultater, sier hun og legger til:

– Likevel er det fortsatt for mye arbeidslivskriminalitet i Norge. Det er ingen grunn til å lene seg tilbake og tro at jobben er gjort. Dette er kontinuerlig arbeid.

Bakgrunnen for seminaret, som finner sted i Oslo både onsdag og torsdag, er at Arbeidstilsynet i 2016 inviterte myndighetene i flere sentraleuropeiske land til et tettere tilsynssamarbeid.

Samarbeidet er ett av tiltakene i regjeringens strategi mot kriminalitet i arbeidslivet.

Forpliktende avtaler

Initiativet har ført til forpliktende avtaler med myndighetene i Bulgaria, Polen, Romania, Estland, Latvia og Litauen. På seminaret onsdag møttes en rekke aktører fra myndighetene og arbeidslivsorgansjoner i samarbeidslandene, for å utveksle erfaringer.

– EØS-samarbeidet gir Norge og norsk næringsliv tilgang til viktig og nyttig europeisk arbeidskraft. Samtidig blir mulighetene kynisk utnyttet av aktører som systematisk bryter arbeidsmiljøregelverket på jakt etter profitt. Felles tilsyn vil være til nytte for rettferdig konkurranse og for å opprettholde de nasjonale inntektene, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Hun påpeker overfor Byggeindustrien at samarbeidet også er viktig for de utenlandske arbeiderne som jobber i Norge.

– Det bidrar til at arbeidere blir bedre kjent med norske lover og regler. Når vi jobber med sosial dumping, ser vi at de som utnyttes ikke har kunnskap om hvilke rettigheter de har i Norge. Det går blant annet på minstelønn, arbeidstid og akseptable boforhold. Det å lære opp hverandre er verdifullt på mange måter, sier Vollheim.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Jon Sandnes mener andre land kan lære mye av "den norsle modellen".

Fire pilarer

Temaet for seminaret denne uken er den norske modellen og trepartssamarbeid.

Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL holdt innlegg til de fremmøtte, hvor han påpekte at modellen blant annet har vist seg å være effektiv for å sikre arbeidstakeres rettigheter og tryggere arbeidsmiljø.

Overfor Byggeindustrien påpeker han at BNL har brukt mye tid på å utarbeide foreningens fire pilarer, som omfavner den norske modellen.

– Vi har prøvd å fange inn hjertet av den norske modellen. Den første pilaren er frontfagsmodellen, altså at konkurranseutsatt industri går foran og legger normen for lønnsdannelsen. Modellen krever høy organisasjonsgrad og høy legitimitet fra partene, som er den fjerde pilaren. De to andre pilarene er kanskje de viktigste med tanke på å bygge landet med kompetanse og kvalitet. Den ene er at vi må ha en lærlingordning og den andre er at vi må ha faste ansatte, sier han.

Sandnes sier det er kjempefint at aktører fra andre europeiske land ønsker å samarbeide med Norge.

– Selv om byggenæringen er lokal er vi avhengig av handel og arbeidsinnvandring. Vi har en liten og åpen økonomi, og det er naturlig at vi har dialog med andre europeiske land. Samtidig er det nyttig å lære av hverandre- Håpet er at de kan lære noe av vår modell. Selv om den selvfølgelig er kulturelt betinget, går det an å plukke ut ting som også de kan ha nytte av. Det har jeg jeg inntrykk at disse representantene vil lære mer om, sier han.