Skipsleia i Østfold skal sikres

Skipsleia hvor det islandske skipet Godafoss grunnstøtte torsdag, skal sikres for å unngå nye grunnstøtinger.

Men sikringen vil først skje om noen år, skriver Dagsavisen.

– Fire–fem steder har vi planer om å sprenge bort fjell under vann langs leia for å gjøre den dypere, bredere og rettere, slik at den blir sikrere, sier havne- og farvannssjef Harald Andreassen i Kystverket sørøst.

Tiltakene står på planen for perioden 2014–2019, opplyser han. Men havne- og farvannssjefen kan ikke garantere at Godafoss' grunnstøting ville vært unngått om sikringen allerede var gjennomført.

– Området hvor grunnstøtingen skjedde, er merket av i våre planer. Vi vil fjerne fjell i kanten av leia der, sier Andreassen.

– Men samtidig har vi ikke merket av så langt inn som dit hvor skipet grunnstøtte, så det er ikke lett å si hva som ville ha skjedd.

Sprengning av fjell er en vanlig metode for å sikre skipsleder.

– De senere årene har vi gjort dette både i Drøbaksområdet og Brevikstrømmen. Vi har gode erfaringer med slike tiltak. De fører til bredere, rettere, dypere og sikrere skipsleder.