Skiltsmekk til Vegvesenet

Statens vegvesen risikerer å få en bot for brudd på anbudsreglene etter et møte i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) mandag.

Statens vegvesen blir i så fall den første bedriften som blir bøtelagt for brudd på anbudsreglene. Forbrytelsen er kontraktstildeling uten konkurranse, skriver Aftenposten.

Saken har stor interesse av flere grunner. Det dreier seg om å bryte et monopol. Alle landets bilskilt er siden 1970-tallet blitt produsert av en håndfull bedrifter, for 120- 125 millioner kroner i året, og på oppdrag fra Statens vegvesen. Oppdraget har aldri vært lagt ut på anbud, og konkurrenter har dermed ikke fått slippe til.

Allerede i 2004 anbefalte Konkurransetilsynet Vegvesenet å sette skiltproduksjonen ut på anbud når de fireårige rammeavtalene løp ut i 2005. Men etter påtrykk fra Samferdselsdepartementet forlenget Vegvesenet rammeavtalene to ganger, slik at de ikke utløper før 1. januar 2009.

- Dette er en viktig sak. Kontraktene må ut på anbud. Anskaffelsens størrelse tilsier et betydelig gebyr. Vi innstiller likevel på et lavt gebyr på grunn av formildende omstendigheter, sier sekretariatsleder Henrik Lande i Kofa.
Han legger vekt på at Statens vegvesen er en svært profesjonell oppdragsgiver, at overtredelsen har vært langvarig og at boten har en avskrekkende effekt. Boten er på 1 million kroner.

Statens vegvesen sier i et brev til Kofa at de mener overtredelsesgebyret ikke holder juridisk. De mener anskaffelsesreglene ikke kan sette avtaleretten til sine, og mener de var i sin rett til stadig å forlenge avtalene. Vegvesenet vil ikke utdype sin protest overfor Aftenposten.