- Skiltoblatene kommer

Alle som har betalt årsavgift får nytt, rødt oblat i posten i løpet av sommeren. Siste frist for å feste oblatene på skiltene er nemlig ikke før 15. august.

- Vi foretar utsendinger av oblater på faste tidspunkt gjennom hele sommeren, forteller seksjonssjef i Statens vegvesen, Siv Kilskar. De første ble sendt ut 9. mai. Ny utsending skjedde 20. juni, og ytterligere tre datoer er blinket ut for utsending, nemlig 4. juli, 18. juli og 1. august. Siste frist for å påklebe oblater er 15. august. Det tar mellom 3 og 7 dager fra utsendingen til oblatene ligger i postkassen. Det betyr at de som har betalt årsavgift og ennå ikke har mottatt oblater kan ta det med ro. De kommer. Kilskar har følgende opplysninger i forhold til hvem som ikke får oblat i postkassa si: - Det vil ikke bli sendt oblater på kjøretøy hvor det er skyldig årsavgift eller det foreligger annen avskiltningsgrunn. Ble årsavgiften betalt etter forfall, vil man ikke få oblater før det separate kravet om tilleggsavgift er betalt. Dersom det er innsendt salgsmelding for registrert bil, tildeles ikke oblater før omregistrering er foretatt. Oblater tildeles heller ikke kjøretøy som er stjålet, der forsikringen er opphørt eller det er tilsendt varselbrev om manglende periodisk kontroll.