Skifte nektes å selge flere forsvarseiendommer

Lista-saken og andre salgsfadeser gjør at Stortinget fratar Forsvarsdepartementet og Skifte Eiendom fullmakten til å selge overflødig forsvarseiendom, skriver Aftenposten.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV sikrer flertall for at slike salg i framtiden skal godkjennes av regjeringen. Hittil har de fleste salg vært håndtert av prosjektet Skifte Eiendom som ligger under Forsvarsdepartementet. Vi har ingen tiltro til departementet og departementets ledelse, sier Carl I. Hagen (Frp) til avisen. Forsvaret har fått kritikk fra Riksrevisjonen i forbindelse med salg av flere forsvarseiendommer, blant annet Lista flystasjon, som ble solgt til et privat firma. Firmaet fikk i praksis hele eiendommen gratis, i tillegg til et tilskudd på rundt 11 millioner kroner.