SkiStars får kjøpe Trysilfjellet

Konkurransetilsynet vil ikke hindre at det svenske selskapet SkiStars får kjøpe Trysilfjellet AS. Avgjørelsen bygger på en samlet vurdering av hvordan kjøpet vil påvirke konkurransen i alpinmarkedet.

Trysilfjellet er Norges største skianlegg. SkiStar vil overta ansvaret for driften av anlegget med umiddelbar virkning. Samlet kjøpesum er 190 millioner norske kroner. Anlegget omsetter 15 prosent av alle solgte heiskort i Norge. I 2004 var totalomsetningen i anlegget 230 millioner kroner. Driftsresultatet før skatt var 24 millioner kroner. Konkurransetilsynet varslet 10. oktober at det kunne være aktuelt å gripe inn, men etter at SkiStar har lagt fram nye opplysninger, og tilsynet har innhentet informasjon fra andre aktører i markedet, er konklusjonen at kjøpet av Trysilfjellet kan godkjennes.