Skedsmo-ordfører anmeldt og permittert

Ordfører Andreas Hamnes (Ap) og rådmann Torstein Leiro i Skedsmo kommune er politianmeldt for grov uforstand i tjenesten. Ordføreren har fått innvilget permisjon fra stillingen sin.

Hamnes er tidligere styreleder i Nedre Romerike vannverk, og skal ifølge anmeldelsen fra kommunestyrerepresentant Per Erik Hverven sammen med rådmannen ha mottatt utilbørlige gaver fra vannverket. En Høyre-representant som inntil nylig satt i styret til Sentralrenseanlegget RA-2, er også anmeldt, ifølge Aftenposten. Onsdag kveld ble det kjent at ordfører Andreas Hamnes har søkt og fått innvilget permisjon fra sin stilling. Dette er en privat tragedie, sier Lise Hagen Rebbestad, Høyres gruppeleder i kommunestyret, til VG Nett. Hun hevder at ordføreren søkte om permisjon fordi det er avdekket at vannverket betalte for private reiser i forbindelse med sønnens sykdom. Rådmann Torstein Leiro avviser at kommunen har fått noe fra vann- og renseanlegget på Nedre Romerike som de ikke har betalt for.