Skårersletta 50

Picasa

På Skårersletta i Lørenskog har Kruse Smith Entreprenør AS bygget et nytt og stort boligkompleks bestående av fem blokker med til sammen 234 leiligheter.

Fakta

Sted: Lørenskog

Prosjekttype: Bolig og noe eiendom

Byggherre: Solon Eiendom

Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 473 millioner kroner

BTA: 27.000 kvadratmeter

Arkitekt: Arcasa Arkitekter

Landskapsarkitekt: Asplan Viak

Rådgivere: RIG: Albert Øines l Riaku: Brekke & Strand l RIB – 1U: Haug Blom-Bakke l RIB bæresystem plan 1-7: PentaCon l RIBr: Firefly l RIBfy: Rambøll l RIV, RIE: Sweco Norge l RIVA, RIVeg: Asplan Viak l LEAN: LEAN Communications

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling/stikking: Geomatikk Survey l Elektro: O. Stabell Elektriske l Rørlegger: Østlandske VVS l Ventilasjon: L.S. Solland l Heis: TKS heis l Parkering: P-Plan l Badekabiner: Probad l Rivearbeider: AF Decom l Grunnarbeider og infrastruktur: Håkanes Maskin l Pelearbeider: Seierstad Pelemaskiner l Bæresystem plan 1-7: Con-Form Oslo l Betongsaging: ProRiv l Avfallssug: Envac Norge l Plasstøpte betongarbeider: PolBetong l Parkett: Parkettpartner l Stålarbeider: Tak og Fasade l Taktekker: IcopalTak l Tømrer: Hadeland Stål- og Gipsmontasje l Kjøkken: Studio Sigdal l Stillas: Scanstillas l Gulvvarmerør, lydgulv og sparkling: Lydgulvsystemer l Murer og flislegger: Brafas AS l Innerdører og entredører: Easydoor l Montasje innerdører og entredører: DørTeam l Stål- og elskapsdører: Brann og Sikkerhetsforum l Fasadeglass: Glassteam l Himlingsarbeider: Modulvegger l Blikkenslager: Blikkenslager Sandgrav l Vinduer: Norgesvinduet Bjørlo l Gardinoppheng: GF Gardin Galleri l Lås og beslag: Dormakaba l Postkasser: Servicegruppen l Port: Hørmann Norge l Brannisolering: Firesafe l Maler: Bygg og Mal l Metall/rekkverk: GBS Produkter l Bodvegger og sykkelstativ: Ingeniør Larsson l Gulvbelegg: ATG l Anleggsgartner: Sport og Grøntanlegg l Fasadeplater: Cembrit

Prosjektet, der Solon Eiendom AS er byggherre, inneholder også noen næringslokaler som vender mot Skårersletta. Blokkene har mellom seks og syv etasjer med leiligheter fra 36 til 115 kvadratmeter.

Kruse Smith Entreprenør AS startet byggearbeidet i desember 2017, og prosjektet ble overlevert byggherren i juni i år.

– Vi leverte godt på tid, og vi kunne faktisk ha levert prosjektet en måned tidligere enn planlagt. Det er sjeldent at et byggeprosjekt har gått så fint i hele prosessen, sier prosjektleder Kjetil Svoren i Kruse Smith Entreprenør til Byggeindustrien.

Tomta består av noe fast fjell, samt noe siltige leirmasser. Blokkene er fundamentert til fjell med betongpeler med en gjennomsnittslengde på 18 meter.

– En liten utfordring hadde vi med parallellveien Skårerfaret, i forbindelse med at kommunen skulle skifte ut infrastruktur i veien. Dette løste seg gjennom et godt samarbeid med entreprenøren til kommunen. Ellers har det ikke vært noen spesielle utfordringer i prosjektet, sier Svoren.

Inntrukne etasjer

Boligblokkene er satt opp på støpt såle. Det er plasstøpt underetasje og dekke over denne, med stål og plattendekker på råbygg. Fra og med femte etasje er det inntrukne etasjer.

– Den utvendige fasaden består av teglstein med noe innslag av Cembritplater i to ulike gråfarger. Alle inntrukne etasjer er kledd med Cembritplater, sier prosjektlederen.

– God parkeringsdekning

Samtlige leiligheter har utkragede balkonger som er kledd med treplatting for å tilpasse den universelle utformingen best mulig. Leilighetene har store vindusflater ned til gulvet, enstavs parkett i eik, vannbåren gulvvarme i alle rom, inkludert badet som har baderomskabiner. Kjøkkenet er levert av Sigdal.

– Det er god parkeringsdekning i garasjeanlegget, som også har noen parkeringsbord som forflyttes sideveis. For øvrig har vi opparbeidet et fint og grønt uteareal i det luftige gårdsrommet, sier Kjetil Svoren.

– Traff markedet

Prosjektleder Ørjan Jacobsen i Solon Eiendom AS, sier også til Byggeindustrien at det har vært et flott prosjekt å jobbe frem.

– Prosjektet er blitt svært vellykket. Jeg tror vi traff riktig i markedet med de forskjellige salgsstartene vi hadde. Dessuten tror jeg at vi traff riktig med tanke på kundegruppe og boligmiksen, som har stor variasjon i leilighetstyper, sier Jacobsen.

Han mener også at det var et vellykket trekk å bygge et tun som er hevet cirka fem meter fra veien Skårersletta.

– Dette gjør at de som har leilighet i første etasje får følelsen av å komme litt opp i boligkomplekset, sier Jacobsen.

Det er Arcasa Arkitekter AS som har tegnet prosjektet Skårersletta 50. Sivilarkitekt MNAL Preben Berthelsen Bie, sier til Byggeindustrien at prosjektet er gitt en moderne helhetlig utførelse, hvor prinsipper i formingsveileder følges.

– Næringsarealer, parkering, tekniske rom med mer er etablert i en base/sokkeletasje på bakkeplan. Næringsarealer åpner seg mot livet i Skårersletta via store glassfelter, som et ledd i aktiviseringen av gateløpet, sier Bie.

De fem boligblokkene er oppført over sokkeletasje som et åpent kvartal med felles sentrale utearealer/ hage. Toppetasjer er inntrukket i forhold til underliggende volumer for å gi prosjektet et lettere og mer differensiert uttrykk.

– Best mulige kvaliteter

– Bygningsvolumene, leilighetsmiks og planenes henvendelser er fordelt hensiktsmessig for å gi best mulige kvaliteter for hver enkelt beboer. Blant annet er bygningsvolumet mot Skårersletta bygget som en kontinuerlig tett «vegg» for å skjerme bakenforliggende utearealer mot trafikkstøy. Blokkene har store terrasser, balkonger og takterrasser som utnytter sol, utsikt og kontakten med uteoppholdsarealene, sier sivilarkitekten.

For å skille bolig- og næringsdel, er det benyttet ulike farger, men materialiteten er primært den samme. Sokkeletasjen gis tyngde og robusthet gjennom bruk av mørk tegl med tilhørende mørke søyler og vindusprofiler.

– Boligetasjene gis et lettere uttrykk med bruk av lys tegl. I tillegg benyttes kontrasterende platekledning og panel for visuelt å gi større åpninger, sammenhenger samt for å få vertikale og horisontale linjer til å gå opp i prosjektet, sier Bie.