Prosjektleder Jan Helge Egeland, Statens vegvesen og prosjektsjef Gudmund Dyrland, Skanska. Foto: Jo Vegard Aardal, Statens vegvesen

Skanska skal rehabilitere tunneler i Kristiansand for 233,5 millioner kroner

Skanska har inngått kontrakt med Statens vegvesen om rehabilitering av Oddernestunnelen og Baneheitunnelen på E18 i Kristiansand. Kontrakten har en verdi på 233,5 millioner kroner og inngår i ordrereserven for fjerde kvartal 2016.

 Prosjektet er en del av det omfattende rehabiliteringsprogrammet for riksveitunneler hvor målet er økt sikkerhet mot brann og trafikkulykker, samt tilfredstilling av kravene i Trafikkforskriftene.

- Vi er meget godt fornøyd med å ha vunnet enda en rehabiliteringskontrakt for Statens vegvesen. Vi ønsker å være en markant aktør i dette markedet i årene som kommer, og har allerede en rekke lignende pågående prosjekter i porteføljen, uttaler Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for Skanska Anlegg. 

Kontrakten ble signert onsdag 30. november og gjennomføres som en totalentreprise som omfatter prosjektering og utbedringsarbeider i tunnelene.

Det er et stort og komplisert prosjekt, og den mest omfattende vedlikeholdsjobben som er gjort på tunnelene siden de ble bygget. Alt av teknisk utstyr skal byttes ut i begge tunneler. Dette inkluderer strømforsyningstavler, styringsanlegg (SRO-anlegg), ventilasjonsvifter, lysarmaturer og annet teknisk utstyr. Det skal også utføres en rekke brannsikringstiltak, supplert med vann og frostsikring.

Prosjektet starter 2. januar 2017. Da vil de bygningsmessige arbeidene i prosjektet starte opp samt at prosjekteringen vil gå for fullt. Det er imidlertid først 1. mars at bilistene vil bli berørt. Da vil perioden med delvis kvelds- og nattestengt veibane innledes. Fra dette tidspunktet vil alt arbeid i prosjektet utføres som kvelds- og nattarbeid. For trafikantene betyr dette at på hverdager mellom 22 og 06 vil ett tunnelløp gjennom begge tunnelene være stengt. På dagtid vil imidlertid trafikken gå som normalt gjennom hele byggeperioden, men det vil imidlertid bli behov for delvis stengning i noen helger i forbindelse med større arbeidsoperasjoner. Prosjektet skal være ferdigstilt innen sommeren 2018. 

- I dette prosjektet får vi utnyttet vår solide kompetanse og gjennomføringskraft både innen tunnelinnredning og elektrotekniske fag. Vi ser frem til å komme i gang med arbeidene og har satt oss godt inn i prosjektet og er klar over de utfordringer som prosjektet bringer i form av nattarbeid, stor trafikk og ulemper for omgivelsene i gjennomføringsfasen. Sammen med våre samarbeidspartnere er jeg sikker på at vi skal levere et prosjekt som både vår kunde, naboer og innbyggere i Kristiansand blir meget godt fornøyd med, sier  Trond Pettersen Valeur, regiondirektør for anleggsregionen Samferdsel og Energi.

Statens vegvesen skal utbedre 200 tunneler i hele landet mellom 2015 og 2019. Dette er tunneler med lengde over 500 meter på riksvegnettet. I Region sør er det i alt 32 tunneler, og to av disse er Oddernes- og Banehei-tunnelen i Kristiansand.