Skanska oppgraderer Ruseløkkveien for Storebrand Eiendom. Foto: T. Xavier Floyd

Skanska oppgraderer Ruseløkkveien for Storebrand Eiendom

Skanska Norge har signert avtale med Storebrand Eiendom om rehabilitering av deler av Ruseløkkveien, bedre kjent som Vika Terrassen.

- Det er satt høye miljøambisjoner for området som skal bli et innbydende og bilfritt byrom når det står ferdig i 2016, heter det i en melding fra selskapene.

Skanska har fått oppdraget med å oppgradere næringslokaler, selve gateløpet og nærliggende parkeringshus i Ruseløkkveien, mellom Haakon VIIs gate og Dronning Mauds gate. Totalarealet er på 25.000 m2. Det er Storebrand Eiendom som eier majoriteten av bygningsmassen i området, og byggherren har BREEAM NOR-sertifiseringen Very Good som målsetning for næringsbyggene.

- Dette er et komplekst prosjekt der vi får brukt store deler av Skanskas samlede kompetanse; fra arbeider i grunnen, til energirehabilitering. Vi har hatt en meget god dialog med byggherre Storebrand Eiendom, og ser frem til å få hjelpe dem å nå ambisjonen om BREEAM Very Good i den aldrende bygningsmassen, sier Odd Arve Fuglem, konserndirektør bygg i Skanska.

Allerede i begynnelsen av august ble gaten stengt for biltrafikk med tanke på prosjektoppstart.

- Når vi åpner gaten igjen om to år, vil publikum få glede av et nytt og attraktivt byrom med unike handels- og servicekonsepter. Vika Terrassen skal være helt bilfri, men vi vil tilby gode, oppgraderte parkeringsmuligheter, sier Anders Berggren, administrerende direktør i Storebrand Eiendom.

Entreprisen har en verdi på ca. 320 millioner kroner, og prosjektet vil stå ferdig sommeren 2016.