Skanska og Rambøll vant nye Steinkjer skole med konseptet «Hjertebarn». Illustrasjon: Rambøll/Skanska

Skanska og Rambøll vant nye Steinkjer skole

Skanska skal være totalentreprenør og Rambøll arkitekt og landskapsarkitekt for nye Steinkjer skole.

Nylig vant de sammen med konseptet «Hjertebarn». Kort fortalt vil bygget bli delt inn i trinnområder, administrasjon, lærerrom, bibliotek, spesialrom og hall.

Dette ligger rundt sentralrommet – hjertet i skolen – med et amfi som binder sammen de to etasjene i bygget. Med scene og musikkrom i tilknytning til dette vil det bli godt egnet til forestillinger og arrangement både i og utenfor skoletid.

Målet er, ifølge Rambøll, å lage et bygg som sender signal om åpenhet.

Arkitektene har lagt stor vekt på å koble uteområdet opp mot den flotte furuskogen som elevene kan dra nytte av, samt hovedinngangen og hallen som viser liv og aktivitet ut mot byen og Kongens gate.

Massivtre
Det blir i stor grad benyttet tre i konstruksjon og fasade. Med bruk av massivtre reduseres CO₂ -avtrykket til bygget, og i følge Skanskas beregninger oppnås måltallet på minst 25 prosent reduksjon i klimagassutslipp med god margin.

I tillegg har livsløpskostnader og logistikk også veid tungt i tildelingen.

I komiteens begrunnelse for tildelingen står det blant annet at: Hjertebarn er det forslaget som møter byen på den mest overbevisende måten og forslaget framstår som en klar vinner av konkurransen.

- Skanska og Rambøll har allerede et svært godt samarbeid gjennom jobben som blir gjort på Heimdal videregående skole. Nå tar vi med oss denne erfaringen og gleder oss til videre samarbeid om en ny skole som vil komme mange til gode, sier Rambøll arkitekt Harald Aas i en melding.

Skolen skal ha plass til 400 elever og skal stå ferdig til skolestart høsten 2019. Totalregnskapet på en ny Steinkjer skole beløper seg på 250 millioner kroner. Byggingen av den nye skolen med uteareal har en tilbudssum på 143 millioner kroner