Skanska med svanemerkede hus

Siden Skanska lanserte Nordens første svanemerket hus ved årsskiftet 2005/2006, er det blitt bygget ca 50 svanemerkede hus i Sverige.

Nå har Skanska Bolig mottatt lisens for å bygge svanemerkede hus også i Norge. - Skanska Bolig har et sterkt miljøfokus i alle sine prosjekter. Vi tilbyr svanemerkede hus av typen Uniqhus fordi det er viktig for oss å gi våre kunder trygghet. Som en av Norges ledende boligutviklere skal vi strekke oss lengre, og vi opplever at samarbeidet med Miljømerking har bidratt til ytterligere forsterking av miljøfokuset - både for oss og for våre kunder, sier direktør Pål Tronstad i Skanska Bolig. For å få lisens til å bygge et svanemerket hus må Svanens kriterier være oppfylt. Et svanemerket hus tilfredsstiller strenge krav til driftskostnader, energiforbruk, og helse og miljøfarlige materialer og byggkjemikaler. I tillegg stiller Svanemerket klare krav for å oppnå en trygg og kontrollert produksjonsmetode og byggeprosess. - Svanemerkede hus gir norske husbyggere mulighet til å velge hus som er godt isolert og trenger lite energi. Disse lavenergihusene bidrar dermed til lavere utslipp av klimagasser, sier direktør Alvhild Hedstein i Miljømerking. Tirsdag 16. januar fikk Skanska Bolig tildelt Svanen. Det var miljøvernminister Helen Bjørnøy som sto for overrekkelsen. Om Uniqhus Huset som er Svanemerket er av typen Uniqhus, og eies 100% av Skanska AB. Med sine enkle og rene trekk representere dette svanemerkede murhuset særegen, dansk arkitektur. Skanska Nya Hem i Sverige bygget Nordens første svanemerket Uniqhus. Huset ble bygd i Malmø, og stod klart ved årsskiftet 2005/2006. I dag er det bygget ca 400 Uniqhus i Sverige, hvorav ca 50 er svanemerkede. Det har vært stor pågang fra kunder som ønsker å kjøpe en miljømerket bolig. Byggestart på Norges første Uniqhus er estimert til våren 2007, på Finstad i Ski kommune. Forventet ferdigstillelse er foreløpig satt til våren/sommeren 2008.