Husøy Havn vil bidra sterkt til å transformere nordsiden av Husøy til et attraktivt boligområde og godt bosted som får identitet og kvalitet gjennom form, materialbruk og innhold. Illustrasjon: SPIR Arkitekter

Skanska med nytt prosjekt i Tønsberg

Skanska har signert kontrakt med Husøy Næringsutvikling AS for gjennomføring av byggetrinn 1 av prosjektet Husøy Havn i Tønsberg.

Byggestart er i august og etter planen skal arbeidene ferdigstilles i januar 2019. Prosjektet vil gjennomføres i en samspillsmodell der kontraktsverdien er 162,5 millioner kroner. Kontrakten inngår i selskapets ordrereserve for første kvartal.

Det første byggetrinnet består av 39 leiligheter fordelt på to blokker. Leilighetene vil ha en idyllisk og ettertraktet beliggenhet ved innseilingen til Tønsberg.

Det er Avantor AS som er byggherre gjennom selskapet Husøy Næringsutvikling AS. Sammen med SPIR Arkitekter har de utviklet Husøy Havn, med moderne og komfortable 2- til 4-romsleiligheter. Alle leilighetene har store balkonger eller terrasser, de fleste med utsikt mot Vestfolds skjærgård.

Leilighetene varierer fra cirka 60 kvadratmeter BRA til cirka 180 kvadratmeter BRA. Det skal også bygges parkeringskjellere under de to byggene, samt under det som vil bli en fremtidig tredje boligblokk på andre byggetrinn. Skanska skal i dette første byggetrinnet også bygge en småbåthavn, kaifront, lekearealer og en kyststi.

- Vi er svært fornøyd med å bli valgt som samarbeidspartner av Avantor til å realisere dette spennende prosjektet. Tomten som tidligere har vært preget av industri, vil nå utvikles til å bli et svært attraktivt boligområde i Tønsberg med en fantastisk beliggenhet. Vi ser frem til det videre samarbeidet med Avantor og gleder oss til byggestart på Husøy i sommer. Samtidig er det også gledelig for oss i Skanska at vi med dette prosjektet ytterligere styrker vår posisjon som en sentral aktør i Vestfold, sier Terje Nyborg Olsen, distriktssjef for Skanskas distriktskontor i Drammen i en pressemelding.

Eiendomsselskapet Avantor er byggherre og tillegg til å være en bydelsutvikler har de bred kompetanse på de fleste områder innen forvaltning, drift, utvikling og utleie av næringseiendom. Nå satser de også på utvikling av boliger i Oslo og Tønsberg. Den langsiktige planen innebærer utvikling av 190 leiligheter på Husøy, hvor 39 av disse er en del av første byggetrinn.

- Avantor er svært fornøyd med å kontrahere Skanska, som ivaretar våre verdier til miljø, sikkerhet og gjennomføringskraft, sier prosjektleder i Avantor, Geir Thoresen.

De mener Husøy Havn vil bidra sterkt til å transformere nordsiden av Husøy til et attraktivt boligområde og godt bosted som får identitet og kvalitet gjennom form, materialbruk og innhold. Bebyggelsen skal ha en miljøprofil med vekt på lavt energibruk, grønne fellesarealer, miljøvennlige materialer og produksjon.