Skanska leverer gode resultater

Skanska fortsetter å levere gode resultater. Etter tredje kvartal ble resultatet for Skanska Norge AS 309 millioner kroner, og Skanska Bolig AS 86 millioner kroner, samlet gir dette et resultat på 395 millioner kroner før skatt, dvs en resultatmargin på 5,5 prosent.

Omsetningen innenfor entreprenørvirksomheten var på 6,8 milliarder kroner, og for Skanska Bolig 892 millioner kroner. Samlet var omsetningen for Skanska i Norge 7,2 milliarder kroner etter eliminering for internomsetning, heter det i en melding fra selskapet. Utviklingen i Skanska Bolig er god, på tross av at tegn til utflating i enkelte segmenter har salget vært høyt. På entreprenørsiden har den sterkeste volumøkningen kommet innenfor anlegg (23 %). Sammenlignet med de tre første kvartalene i 2004 økte den totale omsetningen for Skanska i Norge med 20 prosent. Tilsvarende periode i fjor viste en omsetning på 6,0 mrd (etter eliminering for internomsetning) med et resultat før skatt på 236 millioner kroner. Skanska Norge AS: - Markedet fortsatt veldig bra Det er flere gode prosjekter som har bidratt til det positive resultatet de tre første kvartalene i år. Spesielt de store anleggsprosjektene har bidratt til omsetnings- og resultatveksten. - Den positive utviklingen i markedet fortsetter i 3. kvartal. Skanska Norge viderefører de gode resultatene i et marked med god aktivitet. Vi har i tredje kvartal vunnet flere nye oppdrag, der i blant AkerHus, Aker gruppens nye hovedkontor på Fornebu, sier administrerende direktør, Geir M. Aarstad. Bygg- og anleggsmarkedet har fortsatt et høyt aktivitetsnivå med høy utnyttelse av kapasiteten i markedet. Vi har tro på at denne situasjonen vil vedvare dersom rammevilkårene blir lagt til rette for dette. I bygg er det en vekst i yrkesbyggsektoren, mens utviklingen i boligmarkedet flater ut noe etter en periode med sterk vekst. På regionsnivå varierer markedssituasjonen noe. I anlegg er det jevnt god aktivitet i offentlig sektor, mens det i privat sektor har vært en sterkere vekst. Samlet har dette gitt den positive veksten i anlegg. Ordreinngangen var de tre første kvartal i år på 7,5 milliarder kroner. Ordrereservene utgjør per 3. kvartal 7,3 milliarder kroner. Skanska Norge er svært opptatt av Helse Miljø og Sikkerhet (HMS). Siste tolv måneder har de hatt en H-verdi på 4,7. Dette er en indeks som brukes i næringen for måling av skader med fravær. Skanska Norge har 4400 ansatte. Skanska Bolig AS: - Selger godt i store deler av landet Pr. tredje kvartal 2005 omsatte Skanska Bolig for 892 millioner kroner med et driftsresultat på 86 millioner kroner. Avkastningen på sysselsatt kapital er i samme periode ca. 18%. Salgsgraden av igangsatte boliger er kommet opp i 90%. Markedet synes fortsatt å utvikle seg i positiv retning i de fleste markedssegmentene. Skanska Bolig har i alle sine geografiske områder solgt godt i perioden. Markedet for eksklusive boliger, hvor Skanska Bolig har en begrenset eksponering, synes å være det eneste segmentet som viser en utflatende tendens. - Til tross for høye tomtepriser i enkelte geografier, har vi i løpet av 2005 lykkes i å investere i nye gode tomteområder som i årene fremover skal utvikles til gode boligområder for folk flest, sier administrerende direktør Pål Tronstad. De kommer i de nærmeste månedene til å legge ut mange nye prosjekter for salg. Interessen for disse er allerede før salgsstart stor. - Vi ser for oss en fortsatt vekst i boligprisene i de fleste segmenter fremover, dog noe lavere enn i 2004 og 2005. Jeg ser også frem til lanseringen av noen av våre nye produkter i det vi vurderer som vekstsegmenter tidlig neste år avslutter Tronstad.