Skanska lavest i Hardanger

Skanska leverte det laveste tilbudet da Statens vegvesen hadde tilbudsåpning på tilførselsveger til Hardangerbrua.

Tre entreprenører leverte inn tilbud. Tilbudet omfatter byggingen av 2,4 km tunnel, 800 meter vei i dagen, gang og sykkelveg, fundament for brua samt fylling på Bugjelet.

Tilbudene varierte fra Skanska Norges anbud på 292,4 millioner kroner til AF Skandinavia på 315,7 millioner kroner og Veidekke på 370,2 millioner kroner.

- Prisene ligger i overkant av hva vi hadde håpet på. Det reflekterer trolig den pressede markedssituasjonen som er på entreprenørsiden, sier prosjektleder for Hardangerbrua, Øivind L. Søvik.