Skanska satser på klimanøytral asfalt. Foto: Skanska

Skanska lanserer klimanøytral asfalt

Skanska satser nå på å ta i bruk klimanøytral asfalt, og sier de allerede neste asfaltsesong er klare til å levere klimanøytral asfalt i Norge.

Håkon Lyngdal, administrerende direktør Skanska Industrial Solutions Norge. Foto: Skanska

Etter flere års forskning og utvikling sier Skanska de har klart å utvikle en klimanøytral asfalt for det kommersielle markedet.

- Dette er et gjennombrudd innen asfaltforskningen og vi gleder oss til å ta dette unike asfaltproduktet ut i markedet, forteller Håkon Tufte-Lyngdal, administrerende direktør i Skanska Industrial Solutions Norge i en pressemelding.

Skanska har tidligere levert et fullskalaprosjekt med 18.000 tonn klimanøytral asfalt på veg 620 i Dalarne i Sverige.

- Dette prosjektet gikk helt etter planen, og nå ruller Skanska klimanøytral asfalt ut i hele Norden, skriver selskapet.

- Vi er trolig den første entreprenøren i verden som kan levere klimanøytra asfalt. Det er vi selvsagt stolt av, forteller Håkon Tufte-Lyngdal i meldingen. Han har stor tror på at kundene i Norge vil bestille den nye klimanøytrale asfalten, og peker på at det norske markedet ligger langt fremme når det kommer til å etterspørre klimanøytrale løsninger.

- Vi har en rekke store kunder, som for eksempel Oslo kommune og Statens vegvesen, som har svært ambisiøse mål for klimareduksjoner i sine prosjekter, og som nok vil finne dette produktet interessant. Vi starter med å tilby klimanøytralitet på noen av asfaltproduktene våre, for så å skalere opp fremover. Vår ambisjon er å gjøre hele vår virksomhet klimanøytral og da er dette et stort steg på veien, sier han videre.

De tar nå i bruk et helt nytt bindemiddel.

- I den klimanøytrale asfalten erstattes bitumen, som utvinnes av fossil råolje, delvis med et biobindemiddel. Fordi asfalt er 100 prosent resirkulerbart, vil karbondioksidet som tas opp og bindes i biobindemiddelet lagres i lang tid i stedet for å slippes ut i atmosfæren. På den måten kan den mindre mengden karbondioksidutslipp som blir igjen fra produksjonsfasen balanseres slik at man oppnår klimanøytralitet. Vi er allerede godt i gang med å gjøre mindre justeringer av våre produksjonslinjer slik at vi kan levere klimanøytral asfalt til alle som ønsker det neste asfaltsesong, skriver selskapet.

Den klimanøytrale asfalten skal ha blitt grundig testet før den nå tilbys markedet.

- Alle våre laboratorietester viser at biomiddelet vi bruker i asfalten holder kvaliteten vi håpet på. Samtidig har også asfalten nøyaktig de samme egenskapene som tradisjonelt produsert asfalt, sier Håkon Tufte-Lyngdal.