Skanska inngår samarbeid med NTNU

Skanska signerer fredag en samarbeidsavtale med NTNU, hvor selskapet forplikter seg til å gi økonomisk støtte til 3 vit.ass. stillinger og et professorat ved Fakultet for Ingeniørvitenskap og Teknologi.

Avtalen har en varighet på inntil 5 år, og innebærer en årlig støtte fra Skanska i størrelsesorden 2 millioner kroner.

- Skanska ønsker å engasjere seg i et samspill med byggstudiet på NTNU, for å bidra til at studieprogrammet er på et internasjonalt nivå med forskningsbasert undervisning, noe som bidrar til å sikre at NTNU tiltrekker seg gode studenter og lærere også i fremtiden, forteller adm. direktør i Skanska Norge, Geir Magne Aarstad.

- Skanska har lenge vært en sentral aktør i Næringslivsringen, som er en sammenslutning av over 50 bedrifter innen bygg og anlegg i Norge. Næringslivsringen arbeider sammen med ledelsen for byggstudiet på NTNU om tiltak rettet mot rekruttering av gode studenter og innhold og kvaliteten på utdanningen. Ett av tiltakene er prosjektet Fremtidens Byggstudium som dreier seg om modernisering av studieprogrammet gjennom et tettere samspill mellom universitet, næringsliv og forskning. Samarbeidsavtalen som i dag signeres kommer som et resultat av dette prosjektet. Ved at flere bedrifter engasjerer seg på tilsvarende måte kan NTNU utdanne tilstrekkelig antall sivilingeniører med den kompetanse og kvalitet som byggenæringen etterspør.

- Som en av næringens fremste aktører ser vi det som en viktig del av vårt samfunnsansvar å bidra til å sikre kompetansen i næringen. Vi har vært meget godt fornøyd med samarbeidet vi har hatt med NTNU i forhold til professoratet vi har finansiert i betongteknologi de foregående 5 årene. Avtalen vi i dag signerer er en ytterligere forsterkning av vårt engasjement i forhold til å sikre kvalitet og videre utvikling av byggstudiet ved NTNU.