Skanska fikk Granfosstunnelen

Skanska Norge fikk kontrakten med å rehabilitere Granfosstunnelen på Ring 3 i Oslo på tross av at de ikke var lavest på pris.

Tilbudene var som følger:

* Veidekke Entreprenør AS: kr.570.375.242,13 eks. mva.

* Skanska Norge AS: kr.580.716.126, - eks. mva.

* Implenia Norge AS: kr.615.756.055, - eks. mva.

- Som en følge av to konvolutt systemet med tildelingskriterier 70 prosent pris,15 prosent oppdragsorganisasjon og 15 prosent oppdragsgjennomføring, ble Skanska Norge AS tildelt kontrakten, sier Erling Mathisen i Statens vegvesen til Byggeindustrien.

Kontrakten inneholder ca. 60 prosent byggetekniske og 40 prosent elektrotekniske tiltak. I tillegg til rehabilitering skal det i samarbeid med Mustad Eiendom AS bygges et lokk over dagpartiet mellom nordre og sørlige løp. Følgende rehabilitering/utbygging er derfor planlagt:

* Rehabilitere kjørebane

* Bygge/utbedre tekniske rom

* Utbedre rømningsveier

* Skifte elektronisk utstyr

* Bygging av «lokk» ved Mustad i samarbeid med privat utbygger.