Skanska får stort miljøoppdrag i USA

Skanska USA Civil har fått oppdraget med å oppgradere et vannrensingsanlegg i det østlige USA. Oppdraget har en verdi på cirka en halv milliard svenske kroner.

Kontrakten kommer som en tilleggsordre ved et av Skanskas mange pågående utbyggings- og oppgraderingsprosjekt ved amerikanske vannrensingsanlegg. Prosjektet inngår i amerikanske myndigheters federale program for å minske forurensing og høyne vannkvaliteten i USAs storbyområder. I Skanskas kontrakt inngår grunnarbeid, pæling, stålbygg og installasjon. Arbeidet starter umiddelbart, og skal være ferdig i februar 2009.