Ill. TAG Arkitekter

Skanska bygger videre for OBOS på Lade

Skanska har signert kontrakt med OBOS om bygging av trinn 5 i det store boligprosjektet Ladebyhagen i Trondheim. Kontrakten har en verdi på 196 millioner kroner.

- Skanska har hatt høy aktivitet på Ladebyhagen de siste årene og har til nå bygget og overlevert ca 250 leiligheter i det store leilighetsprosjektet, skriver selskapet i en pressemelding. Nå har de også sikret seg kontrakten om bygging av byggetrinn 5 som består av to blokker med til sammen 96 leiligheter.

Skanska har det siste året jobbet tett med OBOS om utvikling av prosjektet som nå blir realisert.

-Covid-19-situasjoen har påvirket salget, men som følge av godt salg gjennom sommeren har OBOS besluttet å sette i gang bygging på litt lavere salgsgrad enn normalt for å sikre kontinuitet i byggingen, heter det i meldingen..

- Vi samarbeider meget godt med OBOS og har kommet frem til en avtale som vi er veldig fornøyd med. En rask byggestart gir synergier både for oss i Skanska og for OBOS, sier Trond Krogstadmo, regiondirektør for Skanska Bygg Midt/ Nord.

Prosjektet består av to blokker på seks etasjer samt kjeller. Det blir 63 leiligheter i den ene blokken og 33 i den andre. Mellom de to blokkene vil det bli hageanlegg med underjordisk parkeringsanlegg. Detaljprosjekteringen starter umiddelbar slik at byggestart kan skje allerede i høst

Skanska har for øvrig også signert en eksklusiv utviklingsavtale med OBOS for trinn 6 og 7 i Ladebyhagen-prosjektet.

– Vi er i gang med utviklingsarbeidet av totalt fire blokker med ca 200 leiligheter, men disse prosjektene er selvsagt avhengig av en tilstrekkelig salgsgrad før det blir til konkrete byggeoppdrag og dermed ordreført i Skanska, sier Krogstadmo, og legger til at han er svært godt fornøyd med kontraheringen i regionen.

– Vi har veldig mange spennende prosjekter i porteføljen. Dersom vi tar med prosjektene som er i en utviklingsfase eller samhandlingsfase så har vi aldri tidligere hatt en større portefølje av oppdrag i Skanska Midt-Norge. Vi har så langt klart å holde hjula i gang til tross for Covid-19, men er selvsagt spent på hvordan høsten blir.