Ill. Ill. Snøhetta/MIR

Skanska bygger Powerhouse-prosjektet i Trondheim

Skanska har inngått en avtale med Entra om byggingen av et Powerhouse på Brattørkaia i Trondheim. Kontrakten har en verdi på 370 millioner kroner og inngår i ordrereserven for første kvartal 2017.

Dette skal bli et spektakulært miljøbygg på 18.200 kvadratmeter som ved hjelp av solceller skal produsere mer energi enn det selv forbruker.

– Powerhouse Brattørkaia kommer til å skape stor interesse i byggenæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Det er flott at vi sammen med Entra og resten Powerhouse-samarbeidet kan fortsette vårt gode arbeid og realisere dette pionerprosjektet. Vi skal bruke erfaringene vi har høstet fra våre andre Powerhouse-prosjekt og kompetansen vår innen grønn bygging til det fulle. Vi gleder oss til å komme i gang med byggearbeidene, sier konserndirektør Camilla Krogh i Skanska.

Powerhouse Brattørkaia skal utnytte sol og sjøvann til oppvarming og kjøling. Bygget vil dekkes med 3 000 kvadratmeter solceller og gjennom dem produsere rundt 500.000 kWh fornybar energi hvert år. Dette er mer enn dobbelt så mye som bygget selv forbruker til varme, kjøling, ventilasjon og belysning, og medfører at bygget har et positivt energiregnskap over livsløpet - også inkludert all energi som går med til byggeprosess og materialer. Byggearbeidene starter i mars 2017 og byggetiden vil være to år.

Samarbeider om plusshus

Powerhouse-samarbeidet består av prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska, eiendomsselskapet Entra, miljøstiftelsen ZERO, arkitektkontoret Snøhetta, rådgivningsselskapet Asplan Viak og aluminiumprofilselskapet Sapa. I april 2011 inngikk de en intensjonsavtale om å bygge Norges første energipositive næringsbygg. Tre år senere sto verdens første rehabiliterte plusshus ferdig. Nå er rehabiliteringen av en tredje blokk på Kjørbo i Sandvika er i full gang, og arbeidene med å bygge verdens første Powerhouse-skole i Drøbak, Powerhouse Montessori Ungdomsskole, er også i gang. Nå skal et nytt, stort Powerhouse bygges.

– Powerhouse Brattørkaia er et unikt tverrfaglig samarbeidsprosjekt. Det å kombinere ekstrem energiytelse med godt innemiljø, lav miljøbelastning og robuste løsninger på kommersielle vilkår, krever en annen tilnærming enn i tradisjonelle byggeprosjekt. Nøkkelen til å lykkes ligger i integrerte, helhetlige løsninger. Dette krever samhandling, spisskompetanse og helhetstenking av alle involverte. Bygninger som i drift produserer like mye eller mer energi enn de bruker, vil kunne bli et sentralt bidrag til å redusere energibruken i verden – og dermed også redusere klimagassutslippene, sier innovasjonssjef i Skanska og daglig leder i Powerhouse-samarbeidet, Kim Robert Lisø.

Klare miljøambisjoner
– Powerhouset i Trondheim blir et signalbygg som kombinerer noen av verdens høyeste miljøambisjoner med god byutvikling og spennende arkitektur. Sammen med Skanska og våre øvrige partnere i Powerhouse-samarbeidet tar vi på denne måten lange steg mot lavutslippssamfunnet, sier Entras administrerende direktør, Arve Regland.

 Havneområdet Brattørkaia har gjennomgått en stor transformasjon gjennom de siste sju årene – fra et lukket industriområde til en levende bydel. Skanska har tidligere vært med på å realisere flere prosjekter i området. Skanska og Entra er også i gang med byggingen av nytt campus for Handelshøyskolen BI på nabotomten til Powerhouse. Når disse to prosjektene er fullført vil utbyggingen av Brattørkaia være komplett. Da vil rundt 7 000 mennesker ha sitt daglige virke på Brattørkaia, mens over seks millioner mennesker vil passere gjennom området hvert år.