Svenn-Aage Bråtene, prosjektsjef Skanska Anlegg (til venstre) og Kenneth Brandsås, administrerende direktør NTE Energi AS signerer kontrakten om bygging av Nedre Fiskumfoss kraftverk. foto: NTE

Skanska bygger nye Nedre Fiskumfoss kraftverk i Trøndelag

Skanska har signert kontrakt med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) om bygging av Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk.

Kontrakten til Skanska har en verdi på 390 millioner kroner, og inngår i ordrereserven for Norden i fjerde kvartal, skriver entreprenørkonsernet i en pressemelding tirsdag.

Kontrakten omfatter bygging av nytt kraftverk med stasjon i fjell, inntak og driving av omtrent 1.200 meter tunneler. Det vil medgå cirka 17.000 kubikkmeter konstruksjonsbetong. Den eksisterende kraftstasjonen som ble bygget i 1946 vil være i full produksjon nesten hele anleggsperioden før det etter hvert avvikles.

Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk vil etter driftsstart levere en årlig energiproduksjon på 382 gigawattimer (GWh) ren og fornybar energi per år, noe som tilsvarer årsforbruket av elektrisitet til 50.000 innbyggere.

– Vi har fått være med å utvikle prosjektet fra en tidlig fase og er veldig glad for at vi også får tilliten til å gjennomføre utbyggingen. Vi har en lang og god erfaring med å bygge for NTE og vi ser frem til å starte enda et prosjekt hvor vi kan bidra til å ta vare på våre kilder for fornybar energi, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

Byggestart er mars 2019 og prosjektet vil være ferdigstilt i august 2022.