Rolf Kleven fra Eidsiva og Anders Geirsta fra Skanska signerer avtalen.

Skanska bygger kraftverk til 409 millioner

Skanska har inngått kontrakt med Eidsiva Vannkraft på hovedentreprisen ved bygging av Rosten Kraftverk i Gudbrandsdalslågen.

Kontrakten har en verdi på 409 millioner kroner og inngår i ordreinngangen for tredje kvartal 2014. Skanskas kunde er Eidsiva Vannkraft som bygger ut på vegne av Oppland Energi.

- Vi har tidligere hatt et godt samarbeid med entreprenørselskapet Skanska og har stor tiltro til at Skanska håndterer de utfordringer som vil måtte komme, både med vannhåndtering og de mange grensesnitt som er i prosjektet uttaler prosjektleder Rolf Kleiven i Eidsiva Vannkraft.

Kontrakten omfatter bygging av betongdam på ca 15.000 m3, 5 km med tunneler med tverrsnitt fra 20-50m2; utsprengning av kraftstasjon og trafohall samt bygningsmessige arbeider med selve kraftstasjonen.

Rosten kraftverk blir et elvekraftverk med en liten inntaksdam. Dammen som vil bli ca 20 meter høy og opp mot 90 meter bred vil ligge delvis i Sel og delvis i Dovre kommune. Driftstunnelen fra inntak til kraftverk vil bli ca. 4 km og selve kraftverket vil bygges 350 meter inne i fjellet. Avløpstunnelen fra kraftverk til utløpet i Gudbrandsdalslågen vil bli ca. 320 meter.

Rosten Kraftverk vil bidra med fornybar energi og produksjonen vil omfattes av Norge og Sverige sitt samarbeid om elektriske sertifikater. Kraftverket vil ha en installert effekt på 80 MW og utnytte et fall på ca 103,5 meter gjennom det trange elvegjeldet Rosten. Årsproduksjonen til kraftverket vil være ca 192 GWh.

- Tradisjonelle kraftutbygginger innen vannkraftsektoren er et viktig kjerneområde for vår anleggsvirksomhet, og vi er svært tilfreds med at Eidsiva Vannkraft lar oss få ta del i det viktige arbeidet med å ta vare på våre kilder til ren fornybar energi, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

Byggestart er oktober 2014 og prosjektet vil være ferdigstilt i januar 2017. Kraftverket skal være i produksjon fra og med desember 2017.