Skanska bygger kontorbygg i Bergen

Skanska har inngått kontrakt om å bygge et stort kontorbygg sentralt i Bergen. Kontraktspartner er Nonnen Utbygging AS, som er et selskap eid av Entra Eiendom AS.

Kontrakten har en verdi på ca 271 millioner kroner, og kontraktssummen vil inngå i ordreinngangen for første kvartal 2007. Kontrakten er en totalentreprise basert på samspill i hele gjennomføringen av prosjektet. Kontorbygget består av to bygningskropper på henholdsvis 14 og 11 etasjer og prosjektet har et bruttoareal på ca 17 200 m2. Vi er svært stolte over å være den foretrukne samarbeidspartneren for Nonnen Utbygging AS, sier regiondirektør for Skanska, Region Vest, Norvald Thue. Bygningsarbeidene vil starte opp i begynnelsen av januar, og prosjektet er planlagt ferdigstilt i juni 2008. - Dette prosjektet viser at Skanska Norge er blant de ledende aktørene i Bergens-markedet når det gjelder å utvikle næringsbygg. Nonnen er enda et spennende og fremtidsrettet prosjekt for Skanska, sier administrerende direktør Geir M. Aarstad.