Slik kan Inderøy helsehus bli. Illustrasjon: HUS Arkitekter AS

Skanska bygger Inderøy helsehus

Skanska har inngått samspillskontrakt med Inderøy kommune for utvikling av Inderøy helsehus.

Når samspillet er ferdig, er målet å videreføre samarbeidet i en totalentreprise for gjennomføring av byggeprosjektet, skriver entreprenøren i en pressemelding.

– Inderøy helsehus er et viktig prosjekt for helsehusbyggeren Skanska. Vi er stolte over at Inderøy kommune viser oss denne tilliten, og vi ser frem til å løse prosjektet med stor entusiasme og høy presisjon, sier Trond Krogstadmo, regiondirektør for Bygg Midt/Nord i Skanska i meldingen.

Inderøy helsehus skole skal bli et «fremtidens prosjekt». Løsningene skal utvikles i tett dialog og samarbeid mellom Inderøy kommune og Skanska med sine rådgivere. Prosjektet skal løses som en samspillskontrakt med intensjon om å videreføre samarbeidet til en totalentreprise, og Skanska har tatt med seg HUS Arkitekter AS som arkitekt, og Inby AS som landskapsarkitekt for prosjektet.

Totalt får helsehuset et areal på cirka 8.500 kvadratmeter.

– Samspillsfasen starter nå og er estimert til å vare i fire måneder før bygging starter. Kontraktene samlet har en estimert verdi på cirka 250 millioner norske kroner, men bokføres i Skanskas ordrereserve først etter at totalentreprisekontrakten på bygging er signert, presiserer Krogstadmoi meldingen.