Regionvegsjef Per Morten Lund (til venstre) og konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomhet i Skanska, Steinar Myhre. Foto: Skanska

Skanska bygger E16 Bagn-Bjørgo

Skanska har signert kontrakt med Statens vegvesen om bygging av prosjektet E16 Bagn-Bjørgo.

Det kommer frem i en pressemelding fra Skanska fredag.

Kontrakten har en verdi på 735 millioner kroner før merverdiavgift, og inngår i ordrereserven for andre kvartal, skriver Skanska.

Prosjektet omfatter omlegging og utbedring av dagens omtrent elleve kilometer lange strekning mellom Bagn og Bjørgo til tofelts vei med 8,5 meter bredde. Prosjektet inkluderer blant annet en 4,3 kilometer lang tunnel, en 150 meter lang bru over elven Begna, samt flere mindre bruer, underganger og kryss, heter det i pressemeldingen.

Byggestart er august 2016, og prosjektet vil etter planen være ferdigstilt innen desember 2019.

– Dette er et viktig samferdselsprosjekt som passer godt til vår kjernekompetanse. Vi får benyttet vår spesialkompetanse på både masseforflytting, tunnel- og betongarbeider. Behovet for utbedring av denne strekningen er stor, og vi er glade for at vi sammen med Statens vegvesen nå skal sørge for at hverdagen blir enklere for trafikantene, uttaler Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for Skanskas anleggsvirksomhet.