Skandiabanken setter opp rentene

Skandiabanken setter opp rentene på både høyrentesparing og boliglån.

 

Fastrenta på studielån stiger

Fra 1. mars vil studielånsrenta stige for alle som har fastrente. Den flytende renta synker.

Rundt 80.000 kunder i Lånekassen har fast rente. De må belage seg på renteøkning fra mars måned, uavhengig om de har bundet seg til tre, fem eller ti år.

Fra 1. mars vil fastrenta for tre år stige til 3,65 prosent, 4,04 prosent for fem år og 4,72 for ti års bindingstid.

For de aller fleste av Lånekassens kunder vil renta synke. Om lag 477.000 personer har flytende rente. De vil oppleve en rentenedgang fra 3,26 prosent til 3,16 prosent fra mars.

Både den flytende og den faste renta på studielånet fastsettes seks ganger i året. Flytende rente som gjelder fra 1. mai, vil bli fastsatt i begynnelsen av mars, mens fast rente som gjelder fra 1. mai vil bli offentliggjort i begynnelsen av april.

Boliglån innenfor 60 prosent av boligverdien får en renteøkning på 0,25 prosentpoeng, mens lån innenfor 75 og 85 prosent av boligens verdi får en renteheving på 0,05 prosentpoeng.

Rentesatsene gjelder umiddelbart for nye lån, mens de trer i kraft fra 15. mars for eksisterende lån.

Samtidig settes rentene på høyrentekonto og plasseringskonto opp med 0,2 prosentpoeng ved beløp over 100.000 kroner. Disse renteendringene gjelder med umiddelbar virkning.