Fra kontraktsigneringen. Foto: Statens vegvesen

Skal utvikle digital tvilling for bru over Bjørnafjorden

Statens vegvesen har tildelt Sopra Steria kontrakten for å utvikle Bjørnafjorden Open Live Center (BOLC). Kontrakten har en verdi på 18 millioner kroner. Prosjektet starter opp i høst, og målsetningen er å lansere BOLC-dashboard i slutten av juni 2021.

- Den nye programvaren gjør det mulig å skape en digital tvilling til flytebroen over Bjørnafjorden. Den digitale tvillingen vil med sine grafer og fargekoder på en enkel måte vise statusen i prosjektet. Sopra Steria skal samarbeide med Geodata, Areo og COWI, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

En viktig del av Statens vegvesens arbeid med å få kostnadene ned og nytten opp, er bruken av ny teknologi og digitalisering. Nå presenteres en ny løsning som skal være med å sikre at byggingen av verdens lengste flytebro får en dynamisk modellorientert plattform for prosjektstatus.

- Og med det en redusert risiko i prosjektgjennomføringen, mener Vegvesenet.

- Vi leter alltid etter muligheter for å få kostnadene ned og nytten opp. Gjennom økt digitalisering og ved å ta i bruk ny teknologi, kan vi bli mer effektive, og ikke minst utvikle de gode løsningene som gir en merverdi for samfunnet og brukerne rundt oss, sier Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i meldingen.

Den nye teknologien som vegdirektøren viser til, har fått navnet BOLC dashboard, og skal være et verktøy som viser utviklingen i de ulike delene av prosjektet.

- BOLC er en GIS/BIM-plattform som viser data i de forskjellige fasene i prosjektet visualisert i et dashboard, forteller Ann-Kristin Skarbøvig, direktør i Sopra Steria transportsektor

Løsningen har som mål å gi prosjektdeltakerne et rollebasert dashboard som i sanntid viser status på blant annet HMS, kostnad, fremdrift og kvalitet.

- Alt dette visualiseres sammen med eller i selve broens prosjektmodell gjennom et skreddersydd dashboard for den enkelte prosjektdeltaker, sier Elin Dalen-Rasmussen som er prosjektleder for BOLC-prosjektet.