Skal ta de som bryter innleiereglene

Regjeringen går nå inn for å styrke kampen mot arbeidslivskriminaliteten, og bevilger ekstra midler til Arbeidstilsynet.

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen melder at midlene som nå settes inn skal gå til Arbeidstilsynet for å bekjempe de som bryter innleiereglene.

Totalt foreslår regjeringen å sette inn 52 millioner kroner i en skjerpet kamp mot arbeidslivskriminaliteten i Norge gjennom forslaget til statsbudsjett for 2021. 38 av disse millionene skal gå Arbeidstilsynet, der mesteparten skal sikre at tilsynet har de midlene de trenger for å se til at byggenæringens virksomheter ikke bryter reglene for innleie. De øvrige midlene går til Petroleumstilsynet for å få bedre kontroll på arbeidsforholdene i offshorebransjen. Dette kan kanskje virke som fislete og noe som ikke vil ha en stor effekt. Man kunne helt sikkert ønske seg mer penger, men dette er summer som vil bety en forskjell for Arbeidstilsynet og dermed også bidra til å sikre en mer seriøs næring der konkurransen skjer på like vilkår.

For å vinne kampen mot arbeidslivskriminaliteten vi ser inne den brede byggenæringen er det selvsagt ikke nok. Her trengs det mer penger og flere ressurser om man skal klare å snu den uheldige utviklingen vi har sett vokse frem gjennom flere år. Heldigvis ser det ut til at oppmerksomheten rundt denne problematikken ikke er dalende, selv om den har vært mye fremme, ikke minst drevet frem av byggenæringens organisasjoner, i lang tid. Som kjent ble det også nylig lagt frem et forslag om at offentlige ansatte skal kunne dele taushetsbelagte opplysninger på tvers av etater som jobber mot kriminalitet i arbeidslivet. Det vil utvilsomt kunne ha en stor effekt, og langt mer enn noen kanskje ser for seg. Det er nettopp denne typen regelendringer som kan være med på å bidra til å snu utviklingen og gjøre det lettere for myndighetene å komme i forkjøpet på de som prøver å lure systemet og svindle til seg fra fellesskapet. Frem til nå har det dessverre vært kjeltringene som har ligget et hestehode foran.

For et par uker siden ble det også kjent at politiet i større grad skriver ut store bøter til privatpersoner som har kjøpt svarte håndverkertjenester. Det er også varslet at Skatteetaten trapper opp innsatsen inn mot det private og det svarte markedet, ved at de nå skal ta kontakt med privatpersoner for å veilede folk til å vege riktig. I flere kommuner forsøker man nå en ordning der Skatteetaten ringer opp alle som kjøper bolig eller sender en byggesøknad til kommunen. Vi er her inne på et annet område enn det omfattende arbeidslivskriminaliteten innen visse deler av den profesjonelle delen av næringen, men mye av dette henger også sammen, så det er viktig å se på totaliteten i dette bildet.

Forhåpentligvis vil det også lomme øvrige virkemidler, både fra regjeringen, etatene i det offentlige – og ikke minst fra næringens virksomheter. For det begynner nå å bygge seg opp et forsvarsverk som burde kunne klare å redusere omfanget vi har sett bygge seg opp gjennom mange år. Vi kan ikke regulere oss i hjel og det er ikke alt man vil klare å stoppe, men vi tror de samlede ressursene som nå settes inn både kan og vil skape resultater.