Visualisering av E6/Dovrebanen. Illustrasjon: Statens vegvesen/Jernbaneverket

Skal skolere svenskene i BIM

Vianova Systems har fått i oppdrag å lære opp 600 personer i det svenske Trafikverket i BIM.

Det skriver Vianova i en pressemelding onsdag.

Hensikten er, ifølge meldingen, å øke personalets kompetansenivå for å kunne innføre BIM-metoden i alle fremtidige infrastrukturprosjekter hos Trafikverket.

– Trafikverket vil kunne øke produktiviteten og skape mer samfunnsnytte for pengene gjennom denne satsingen, uttaler daglig leder i Vianova Systems Sverige, Stefan Granberg, som vil stå for opplæringen.

Trafikverket er, ifølge pressemeldingen fra Vianova, den desidert største og viktigste aktøren i den svenske anleggsbransjen. Gjennom opplæringen, som er den største Vianova har utført, satser Trafikverket bredt for å innføre arbeidsmetoden i alle sine prosjekter i fremtiden, skriver Vianova.

De som skal gjennomgå opplæringen, er Trafikverkets egne ansatte, samt innleide konsulenter som i sitt arbeid berøres av investerings- og vedlikeholdsvirksomheten.

Kursingen begynner i begynnelsen av 2015, og den største andelen av de 600 deltakerne skal gjennomgå opplæringen i løpet av året. Deretter kommer kursingen til å bli avholdt etter behov, heter det i pressemeldingen.

Kontrakten varer i to år, med opsjon på forlengelse i ett pluss ett år.

– Historisk sett har vi ofte blitt sett på som bare en systemleverandør, men vi er også en stor kunnskapsleverandør. Det føles derfor veldig bra at vi nå kan dele organisasjonens erfaring og kompetanse om BIM, slutter Stefan Granberg.